Quyết định 30/2016/QĐ-UBND Gia Lai điều chỉnh tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, thuê mặt nước không thông qua hình thức đấu giá

Văn bản liên quan

Văn bản mới