hieuluat

13/VBHN-NHNN Thông tư quy định giới hạn, tỷ lệ an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư 06/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
  Ban hành: 27/05/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản được hợp nhất (sửa đổi)
  02
  Thông tư 19/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
  Ban hành: 28/12/2017 Hiệu lực: 12/02/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản được hợp nhất (sửa đổi)
  03
  Thông tư 16/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
  Ban hành: 31/07/2018 Hiệu lực: 31/07/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản được hợp nhất (sửa đổi)
  04
  Quyết định 1564/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đính chính Thông tư 16/2018/TT-NHNN ngày 31/07/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
  Ban hành: 03/08/2018 Hiệu lực: 03/08/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản được hợp nhất (sửa đổi)
  05
  Thông tư 36/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
  Ban hành: 20/11/2014 Hiệu lực: 01/02/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản được hợp nhất
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • In lược đồ
  arrow
  arrow
  arrow
  arrow
  arrow

  Văn hợp nhất

  Văn bản hợp nhất 13/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X