hieuluat

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Quyết định khuyến khích người Việt Nam chuyển tiền về nước

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • In lược đồ
  arrow
  arrow

  Văn hợp nhất

  Văn bản hợp nhất 21/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thi hành Quyết định 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/08/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X