Văn bản hợp nhất 27/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư 09/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về ngân hàng hợp tác xã
  Ban hành: 17/06/2016 Hiệu lực: 15/08/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hợp nhất (sửa đổi)
  02
  Thông tư 31/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về ngân hàng hợp tác xã
  Ban hành: 26/11/2012 Hiệu lực: 01/01/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hợp nhất
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực

Văn bản liên quan

Văn bản mới