hieuluat

Công văn 2676/BXD-VP tổ chức các hoạt động thuộc Tháng hành động vì môi trường

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2676/BXD-VPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Tạ Quang Vinh
  Ngày ban hành:04/06/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:04/06/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường
 • BỘ XÂY DỰNG

  _________

  Số: 2676/BXD-VP

  V/v: Tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2020

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  __________________

  Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2020

  Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

  Căn cứ Công văn số 2906/BTNMT-TTTTNMT ngày 29/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2020, Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện các nội dung sau:

  1. Tổ chức tuyên truyền (sáng tạo, đổi mới cách thức thực hiện, hình thức truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin) về chủ đề, thông điệp hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2020 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng.

  2. Khuyến khích treo băng rôn, pano, áp phích được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp. Khẩu hiệu truyền thông lựa chọn trong danh sách tại Phụ lục 1 gửi kèm theo Công văn này và các thông tin, tài liệu truyền thông Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường Thế giới năm 2020 đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ http://www.monre.gov.vn/; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ https://monremedia.vn/; Tổng cục Môi trường, địa chỉ http://vea.gov.vn/.

  3. Căn cứ vào tình hình thực tế, tổ chức: (i) các hội thảo, hội nghị, tọa đàm (khuyến khích trực tuyến) về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, quản lý chất thải rắn, chất thải nhựa, ứng phó với biến đổi khí hậu; (ii) các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng như Chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải, từ chối sử dụng túi nilon khó phân huỷ, đồ nhựa dùng một lần; (iii) các hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải, giảm thiểu bụi, tiếng ồn, bảo vệ môi trường trên các công trường xây dựng, các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng và các doanh nghiệp ngành Xây dựng.

  4. Đầu tư kinh phí, đẩy mạnh công tác xã hội hóa về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học: xây dựng nội dung quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trong quy hoạch tỉnh; thành lập và quản lý hiệu quả các khu bảo tồn thiên nhiên; phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái; bảo tồn các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, bảo tồn nguồn gen; kiểm soát nạn săn bắt, buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép; quản lý sinh vật ngoại lai; thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện các mô hình kinh tế sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

  5. Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; tập trung các nguồn lực để giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất thải đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân; khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng.

  6. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc: (i) không săn bắt động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng; (ii) không khai thác, đánh bắt, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên; (iii) xây dựng nền kinh tế tuần hoàn chất thải, chống rác thải nhựa trên cạn và đại dương.

  7. Các đơn vị truyền thông, báo chí tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động tổ chức Tháng hành động về môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2020.

  8. Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

  Căn cứ điều kiện thực tế các đơn vị tổ chức các hoạt động, nội dung thiết thực hưởng úng sự kiện trên. Kết thúc “Tháng hành động vì môi trường” năm 2020, Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện theo mẫu tại Phụ lục 2 và Phụ lục 3 về Bộ Xây dựng (Đầu mối là Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng, số 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước ngày 05/8/2020 để tổng hợp gửi văn bản báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  Mọi thông tin cần thiết liên hệ:

  Ông Đinh Chính Lợi, Chuyên viên chính Vụ KHCN&MT - Bộ Xây dựng.

  Điện thoại cơ quan: 024.39760271, máy lẻ 122; Fax: 024.39785654; Di động: 0983140200; Email: dinhchinhloi@moc.gov.vn.

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/cáo);

  - Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn (để b/cáo);

  - Lưu: VT, KHCNMT.

  TL. BỘ TRƯỞNG

  CHÁNH VĂN PHÒNG

  Tạ Quang Vinh

  Phụ lục 1: Khẩu hiệu truyền thông Ngày Môi trường Thế giới năm 2020

  (Kèm theo Công văn số 2676/BXD-VP ngày 04 tháng 6 năm 2020
  của Bộ Xây dựng)

  1. Hài hoà với thiên nhiên - Gìn giữ bảo tồn đa dạng sinh học.

  2. Trái đất cần chúng ta! Hãy liên kết chống lại biến đổi khí hậu.

  3. Hãy sử dụng đồ dùng từ vật liệu tái chế.

  4. Đánh bắt hải sản sai cách là phá hủy cân bằng sinh học.

  5. Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường.

  6. Ô nhiễm môi trường từ việc sử dụng thuốc trừ sâu và các sản phẩm từ nhựa.

  7. Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đa dạng sinh học.

  8. Đa dạng sinh học - Hành trình duy trì sự sống.

  9. Đa dạng sinh học - Nhận thức đúng, hành động đủ.

  10. Hành động vì thiên nhiên - Trách nhiệm của chúng ta.

  Phụ lục 2: Mẫu báo cáo kết quả thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” năm 2020

  (Kèm theo Công văn số 2676/BXD-VP ngày 04  tháng 6 năm 2020
  của Bộ Xây dựng)

  ĐƠN VỊ

  ________________

  Số:      /…………………………

  V/v: Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” năm 2020

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  ……………, ngày     tháng     năm 2020

  Kính gửi: Bộ Xây dựng (Vụ Khoa học công nghệ và môi trường)

  Tên đơn vị:

  Địa chỉ:

  Tên người liên hệ:                                   Email:                          Điện thoại:

  Các nội dung chính của báo cáo:

  1. Công tác chỉ đạo thực hiện: Nêu rõ các Văn bản chỉ đạo của Quý đơn vị trên địa bàn triển khai “Tháng hành động vì môi trường” năm 2020.

  2. Danh mục các hoạt động tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” (chú ý mô tả chi tiết, đánh giá kết quả đạt được và việc duy trì trong tương lai)

  3. Chi tiết hoạt động:

  - Mô tả hoạt động

  - Nơi diễn ra

  - Mục đích

  - Các vấn đề tập trung giải quyết

  - Tác động với cộng đồng

  ………….

  4. Kết quả các hoạt động (biểu Phụ lục 2 kèm theo):

  - Số các hoạt động diễn ra trên địa bàn:

  - Số người tham gia:

  - Tổng lượng rác thu gom, xử lý (tính theo m3 hoặc tấn):

  - Tổng chiều dài, diện tích các khu vực công cộng, đường giao thông, bãi biển làm vệ sinh môi trường (km hoặc ha):

  - Tổng số cây xanh được trồng mới và chăm sóc (tổng số cây hoặc ha..):

  - Số công trình bảo vệ môi trường được khởi công, khánh thành, bản giao đưa vào sử dụng:

  - Tổ chức các buổi mít tinh, cổ động, tập huấn, hội thảo, cuộc thi:

  - Tổng số băng rôn, phướn, tờ rơi, poster được phát hành (cái):

  - Các hoạt động truyền thông, truyền hình: bài viết, phóng sự, tuyên truyền...:

  - Các hình thức khác...

  4. Những đề xuất, kiến nghị...

  5. Hình ảnh kèm theo:

   

  Phụ lục 3: Tổng kết kết quả thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” năm 2020
  (Kèm theo Công văn số 2676/BXD-VP ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Xây dựng)

   

  STT

  Tên hoạt động

  Kết quả đạt được

  Tổng số người tham gia

  Khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm (m)

  Tổng số rác thu gom, xử lý (m3 hoặc tấn)

  Vệ sinh khu vực công cộng, đường giao thông, bãi biển, (km hoặc ha)

  Số công trình BVMT khởi công, khánh thành, bàn giao, số cây rồng và chăm sóc

  (cây hoặc ha)

  Treo băng rôn, khẩu hiệu, in tờ rơi, poster (chiếc)

  Phát thanh truyền hình (buổi)

  Chương trình tập huấn, phổ biến kiến thức (số buổi/ hoặc số người tham dự)

  Khác...

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Báo cáo nhanh (kèm hình ảnh) đề nghị gửi về địa chỉ email: dinhchinhloi@moc.gov.vn.

  - Các biểu mẫu của Công văn sẽ được đăng tải trên mục Thông báo tại trang thông tin của Bộ Xây dựng: http://www.moc.gov.vn.

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X