hieuluat

QCVN 36:2010/BTNMT Dung dịch khoan và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 2664/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2020-2022
  Ban hành: 25/11/2020 Hiệu lực: 25/11/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
  Ban hành: 10/01/2022 Hiệu lực: 10/01/2022 Tình trạng: Đình chỉ một phần hiệu lực
  Văn bản quy định hết hiệu lực một phần
  03
  Thông tư 42/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
  Ban hành: 29/12/2010 Hiệu lực: 15/02/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản công bố, ban hành
 • Văn bản đang xem

  QCVN 36:2010/BTNMT Dung dịch khoan và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Số hiệu:QCVN 36:2010/BTNMT
  Loại văn bản:Quy chuẩn Việt Nam
  Ngày ban hành:29/12/2010
  Hiệu lực:15/02/2011
  Lĩnh vực:Công nghiệp, Tài nguyên-Môi trường
  Người ký:
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X