hieuluat

QCVN 99:2017/BGTVT ban hành ngày 04/04/2018 về Kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu biển

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư 15/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu biển, mã số đăng ký: QCVN 99:2017/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 2: 2017, mã số đăng ký: Sửa đổi 2: 2017 QCVN 21:2015/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trang bị an toàn tàu biển - Sửa đổi 1: 2017, mã số đăng ký: Sửa đổi 1: 2017 QCVN 42:2015/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng du thuyền - Sửa đổi 1: 2017, mã số đăng ký: Sửa đổi 1: 2017 QCVN 81:2014/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn cố định trên biển - Sửa đổi 1: 2017, mã số đăng ký: Sửa đổi 1: 2017 QCVN 49:2012/BGTVT
  Ban hành: 04/04/2018 Hiệu lực: 01/12/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản công bố, ban hành
  02
  Thông tư 40/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam
  Ban hành: 07/12/2016 Hiệu lực: 01/07/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  VB được dẫn chiếu
  03
  Thông tư 41/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam
  Ban hành: 16/12/2016 Hiệu lực: 01/07/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  VB được dẫn chiếu
  04
  Thông tư 25/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa
  Ban hành: 28/07/2017 Hiệu lực: 15/09/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  VB được dẫn chiếu
 • Văn bản đang xem

  QCVN 99:2017/BGTVT ban hành ngày 04/04/2018 về Kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu biển

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông Vận tải
  Số hiệu:QCVN 99:2017/BGTVT
  Loại văn bản:Quy chuẩn Việt Nam
  Ngày ban hành:04/04/2018
  Hiệu lực:01/12/2018
  Lĩnh vực:Giao thông, Tài nguyên-Môi trường
  Người ký:
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X