hieuluat

Thông báo 76/TB-BTNMT gia hạn Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:76/TB-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Võ Tuấn Nhân
  Ngày ban hành:29/10/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:29/10/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu, Tài nguyên-Môi trường
 • BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  _____________

  Số: 76/TB-BTNMT

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2020

   

   

  THÔNG BÁO

  Về việc gia hạn Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

  __________________

   

  Thực hiện Mục 14 Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020 (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 129/NQ-CP), Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo như sau:

  1. Gia hạn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (viết tắt là Giấy xác nhận) đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho doanh nghiệp trực tiếp sản xuất thuộc các trường hợp quy định tại khoản 39 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, đồng thời không phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt nếu không thay đổi địa điểm, tăng quy mô công suất theo quy định tại Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Danh sách các doanh nghiệp có Giấy xác nhận được gia hạn tại Phụ lục 1 kèm theo Thông báo này.

  Các doanh nghiệp có Giấy xác nhận thuộc các trường hợp quy định tại khoản 39 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP và Mục 14 Nghị quyết số 129/NQ-CP đã gửi hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy xác nhận và đã được cơ quan nhà nước kiểm tra (trước thời điểm ban hành Nghị quyết số 129/NQ-CP), phải hoàn thiện các nội dung theo thông báo kết quả kiểm tra để được cấp lại, gia hạn Giấy xác nhận theo quy định.

  2. Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, thực hiện gia hạn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với Giấy xác nhận đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho doanh nghiệp trực tiếp sản xuất (trừ trường hợp đã gửi hồ sơ đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp lại Giấy xác nhận, đã kiểm tra thực tế, đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ hoặc đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp lại Giấy xác nhận) thuộc các trường hợp quy định tại khoản 39 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP (Giấy xác nhận hết hạn sau ngày 01/7/2019, thời điểm Nghị định số 40/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) và Mục 14 Nghị quyết số 129/NQ-CP. Việc gia hạn Giấy xác nhận phải bảo đảm đầy đủ thông tin được hướng dẫn tại Phụ lục 2 kèm theo Thông báo này. Văn bản gia hạn Giấy xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được gửi tới Cổng thông tin một cửa quốc gia, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), Bộ Tài nguyên và Môi trường và doanh nghiệp được gia hạn Giấy xác nhận; đồng thời đảm bảo công khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng cho doanh nghiệp biết, thực hiện và không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính theo đúng tinh thần Nghị quyết số 129/NQ-CP.

  3. Các doanh nghiệp có Giấy xác nhận được gia hạn phải chịu trách nhiệm và đáp ứng đầy đủ các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; thực hiện đầy đủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu; bảo đảm số lượng, tình trạng hoạt động bình thường của máy móc, thiết bị sản xuất, tái chế phế liệu và các công trình bảo vệ môi trường; chất thải sau xử lý phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân; chỉ được nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất tại cơ sở sản xuất theo đúng nhu cầu và phải phù hợp với công suất, máy móc thiết bị sản xuất, tái chế; nhập khẩu đúng chủng loại, khối lượng phế liệu được phép trong thời gian gia hạn.

  Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức, cá nhân và cơ quan liên quan biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn kịp thời./.

   

  Nơi nhận:

  - Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);

  - Văn phòng Chính phủ;

  - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp chỉ đạo);

  - Cổng thông tin điện tử Chính phủ (để công khai);

  - Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT (để công khai);

  - Cổng thông tin điện tử TCMT (để công khai);

  - Cổng thông tin một cửa quốc gia (để công khai);

  - Tổng cục Hải quan (để phối hợp);

  - Sở TNMT các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);

  - Các tổ chức có liên quan;

  - Lưu: VT, TCMT.HHa.90.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

  Võ Tuấn Nhân

   

   

   

   

  PHỤ LỤC 1

  Danh sách doanh nghiệp có Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được gia hạn đến hết ngày 31/12/2021 (theo Mục 14 Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 11/9/2020 của Chính phủ)
  (kèm theo Thông báo số 76/TB-BTNMT ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

   

  TT

  Doanh nghiệp được gia hạn Giấy xác nhận

  Địa chỉ cơ sở sản xuất

  Giấy xác nhận số, thời điểm cấp

  Ngày có hiệu lực

  Ngày hết hạn

  Ngày bắt đầu được gia hạn

  Chủng loại phế liệu (theo mã

  HS) được phép nhập khẩu

  Khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu trong thời gian gia hạn (tấn)

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  1.

  Công ty Cổ phần

  Trịnh Nghiên

  Khu phố 1, thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

  63/GXN-BTNMT

  ngày 21/7/2020

  21/7/2020

  21/7/2021

  22/7/2021

  3915.10.10

  210

  3915.10.90

  8.000

  3915.20.10

  210

  3915.20.90

  210

  3915.30.10

  335

  3915.30.90

  210

  3915.90.00

  4.170

  TỔNG CỘNG

  13.345

  2.

  Công ty TNHH Sợi hóa học thế kỷ mới Việt Nam

  KCN Cái Lân, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

  37/GXN-BTNMT

  ngày 28/4/2020

  09/5/2020

  09/5/2021

  10/5/2021

  3915.90.00

  41.730

  TỔNG CỘNG

  41.730

  3.

  Công ty TNHH Công nghiệp Daeryang Việt Nam

  Đường số 05, Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng, Phường Hòa Khánh

  Bắc, Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

  32/GXN-BTNMT

  ngày 03/4/2020

  03/4/2020

  25/10/2020

  01/11/2020

  7204.49.00

  5.716

  TỔNG CỘNG

  5.716

  4.

  Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lắp máy Miền Nam

  Nhà máy sản xuất linh kiện động cơ Diesel và phụ tùng máy nông nghiệp tại Đường số 10, KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

  21/GXN-BTNMT

  ngày 17/02/2020

  17/2/2020

  17/2/2021

  18/2/2021

  7204.10.00

  5.963

  7204.49.00

  1.014

  7404.00.00

  189

  7503.00.00

  115

  7602.00.00

  236

  8102.97.00

  3,9

  8111.00.10

  178

  8112.22.00

  141

  TỔNG CỘNG

  7.836

  5.

  Công ty TNHH SX- TM-DV Giang Đạt Thành

  Cụm CN Cầu 16, Thôn Thượng Sơn, Xã Tây Thuận, Huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

  143/GXN-BTNMT ngày 07/11/2019

  07/11/2019

  07/11/2020

  08/11/2020

  3915.10.10

  14.116

  3915.10.90

  2.851

  3915.90.00

  698

  TỔNG CỘNG

  17.665

  6.

  Công ty cổ phần thép Pomina 2

  KCN Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

  78/GXN-BTNMT

  ngày 06/9/2020

  6/9/2020

  14/6/2021

  15/6/2021

  7204.49.00

  283.833

  TỔNG CỘNG

  283.833

  7.

  Công ty TNHH MTV thép Miền Nam

  KCN Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

  11/GXN-BTNMT

  ngày 22/01/2020

  22/01/2020

  22/01/2021

  23/01/2021

  7204.49.00

  453.000

  TỔNG CỘNG

  453.000

  8.

  Công ty Cổ phần giấy Sài Gòn

  Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  118/GXN-BTNMT

  ngày 21/8/2019

  21/8/2019

  21/8/2020

  01/11/2020

  4707.10.00

  126.558

  4707.20.00

  29.026

  4707.30.00

  9.735

  4707.90.00

  29.026

  TỔNG CỘNG

  194.345

  9.

  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

  Lô AIII, Khu Công nghiệp Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

  162/GXN-BTNMT

  ngày 25/12/2019

  25/12/2019

  25/12/2020

  26/12/2020

  4707.10.00

  233.342

  4707.20.00

  1.000

  4707.30.00

  1.000

  TỔNG CỘNG

  235.342

  10.

  Công ty TNHH MTV Sản xuất Minh Đăng

  Nhà máy tái chế phế liệu của Công ty TNHH MTV Sản xuất Minh Đăng tại thửa đất số 372, tờ bản đồ số 12, ấp Phước Thành, xã An Phước, huyện Châu

  Thành, tỉnh Bến Tre

  49/GXN-BTNMT

  ngày 01/06/2020

  01/6/2020

  01/6/2021

  02/6/2021

  3915.10.10

  17.500

  TỔNG CỘNG

  17.500

  11.

  Công ty Cổ phần Giang Nam Cát

  Lô C1 đường D4, Khu công nghiệp Hòa Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

  128/GXN-BTNMT

  ngày 27/9/2019

  27/9/2019

  27/9/2020

  01/11/2020

  3915.10.10

  2.531

  3915.10.90

  35.429

  3915.90.00

  12.653

  TỔNG CỘNG

  50.613

  12.

  Công ty TNHH kiến trúc và thương mại Á Châu

  Nhà máy giấy và bao bì carton Tân Long - Lô số 4, đường số 10, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

  121/GXN-BTNMT

  ngày 26/10/2018

  26/10/2018

  26/10/2021

  27/10/2021

  4707.10.00

  3.333

  TỔNG CỘNG

  3.333

  13.

  Công ty TNHH MTV Nhựa Đông Hải

  Km 39, quốc lộ 5, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

  123/GXN-BTNMT

  ngày 26/10/2018

  26/10/2018

  25/10/2021

  26/10/2021

  3915.9000

  667

  3915.1090

  3915.1010

  3915.2090

  3915.2010

  3915.3090

  3915.3010

  TỔNG CỘNG

  667

  14.

  Công ty cổ phần

  Hyundai Aluminum vina

  Đường B2, khu B, khu công nghiệp Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn

  Lâm, tỉnh Hưng Yên

  83/GXN-BTNMT

  ngày 7/10/2020

  7/10/2020

  28/5/2021

  29/5/2021

  7602.00.00

  13.318

  TỔNG CỘNG

  13.318

  15.

  Công ty TNHH Lavergne Việt Nam

  Lô số 5, đường số 3, Khu công nghiệp Điện Nam- Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam

  53/GXN-BTNMT

  ngày 11/6/2020

  11/6/2020

  01/06/2021

  02/6/2021

  3915.20.90

  836

  3915.90.00

  423

  TỔNG CỘNG

  1.259

  16.

  Công ty Cổ phần giấy Sài Gòn Miền Trung

  Lô số 4, Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

  139/GXN-BTNMT

  ngày 28/11/2018

  28/11/2018

  28/11/2021

  29/11/2021

  4707.10.00

  1.334

  4707.30.00

  167

  4707.90.00

  167

  TỔNG CỘNG

  1.668

  17.

  Nhà máy nghiền xi măng Hiệp Phước - Công ty TNHH Siam City Cement Việt Nam

  Nhà máy nghiền xi măng

  Hiệp Phước, Lô A1, KCN

  Hiệp Phước, xã Long Thới, huyện Nhà Bè,

  Thành Phố HCM

  39/GXN-BTNMT

  ngày 20/4/2018

  20/4/2018

  20/4/2020

  01/11/2020

  2618.00.00

  145.834

  TỔNG CỘNG

  145.834

  18.

  Công ty cổ phần phát triển sài gòn

  Xưởng sản xuất xi măng Sài Gòn, số 65 đường 12, ấp Long Sơn, phường Long Bình, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

  75/GXN-BTNMT

  ngày 13/6/2018

  13/9/2018

  13/9/2020

  01/11/2020

  2618.00.00

  175.000

  TỔNG CỘNG

  175.000

  19.

  Công ty TNHH MTV Biển Tuệ

  E3/20, ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

  60/GXN-BTNMT

  ngày 14/5/2018

  14/5/2018

  14/5/2020

  01/11/2020

  3915.10.10

  2.713

  3915.10.90

  3915.30.10

  3915.30.90

  3915.90.00

  TỔNG CỘNG

  2.713

  20.

  Công ty Sản xuất Giấy và Bao bì Phương Đông - (TNHH)

  Cụm công nghiệp Phú Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

  150/GXN-BTNMT

  ngày 29/11/2019

  29/11/2019

  29/11/2020

  30/11/2020

  4707.10.00

  48.750

  4707.20.00

  5.417

  4707.30.00

  5.417

  4707.90.00

  5.416

  TỔNG CỘNG

  65.000

  21.

  Công ty TNHH sản xuất AC&T Vina

  CCN Nội Hoàng, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

  83/GXN-BTNMT

  ngày 09/7/2018

  09/7/2018

  09/7/2020

  01/11/2020

  7602.00.00

  5.133

  TỔNG CỘNG

  5.133

  22.

  Công ty Cổ phần Khoáng nghiệp Trường An

  Xưởng sản xuất hạt nhựa của Công ty cổ phần khoáng nghiệp Trường An tại thôn Ngô Yến, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

  98/GXN-BTNMT

  ngày 11/7/2019

  11/7/2019

  11/7/2020

  01/11/2020

  3915.10.10

  525

  3915.10.90

  525

  3915.20.10

  81

  3915.20.90

  81

  3915.90.00

  70

  TỔNG CỘNG

  1.282

  23.

  Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Liên Minh - tại Hải Phòng

  CN 2 và CN 9, KcN Nam Cầu Kiền, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

  10/GXN-BTNMT

  ngày 18/01/2018

  18/01/2018

  18/01/2020

  01/11/2020

  3915.10.10

  50.400

  3915.10.90

  3915.20.10

  3915.20.90

  3915.30.10

  3915.30.90

  3915.90.00

  TỔNG CỘNG

  50.400

  24.

  Công ty cổ phần Alutec Vina

  Lô CN6, KCN Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

  61/GXN-BTNMT

  ngày 15/7/2020

  15/7/2020

  15/7/2021

  16/7/2021

  7602.00.00

  10.164

  TỔNG CỘNG

  10.164

  25.

  Hợp tác xã bao bì Hoàng Minh

  Km 2+500, đường Phạm Văn Đồng, phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng

  16/GXN-BTNMT

  ngày 07/2/2018

  07/02/2018

  07/02/2020

  01/11/2020

  3915.10.10

  11.080

  3915.10.90

  3915.20.10

  3915.20.90

  3915.30.10

  3915.30.90

  3915.90.00

  TỔNG CỘNG

  11.080

  26.

  Công ty TNHH Thương mại Mạnh Toàn Quân

  Xưởng sản xuất nhựa tái chế tại số 133 đường 5 cũ, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

  137/GXN-BTNMT

  ngày 25/10/2019

  25/10/2019

  25/10/2020

  01/11/2020

  3915.10.10

  2.521

  3915.10.90

  3915.90.00

  TỔNG CỘNG

  2.521

  27.

  Công ty Cổ phần thép Việt - Ý

  Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

  125/GXN-BTNMT

  ngày 30/10/2018

  30/10/2018

  30/10/2021

  31/10/2021

  7204.49.00

  34.564

  TỔNG CỘNG

  34.564

  28.

  Công ty Cổ phần AUSTDOOR Ninh

  Bình

  Lô C7, khu công nghiệp Khánh Phú, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

  120/GXN-BTNMT

  ngày 5/9/2019

  05/9/2019

  05/9/2020

  01/11/2020

  3915.90.00

  13.209

  TỔNG CỘNG

  13.209

  29.

  Công ty TNHH Chang Xin Việt Nam

  Lô C12, khu công nghiệp Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

  124/GXN-BTNMT

  ngày 26/10/2018

  26/10/2018

  26/10/2021

  27/10/2021

  7404.00.00

  556

  7602.00.00

  5.556

  7902.00.00

  1.112

  TỔNG CỘNG

  7.224

  30.

  Công ty TNHH sản phẩm ngũ kim Hailiang (Việt Nam)

  Đường C, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

  12/GXN-BTNMT

  ngày 22/01/2020

  22/01/2020

  22/01/2021

  23/01/2021

  7404.00.00

  11.450

  TỔNG CỘNG

  11.550

  31.

  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Sản xuất nhựa Ngọc Nam Phương

  Lô 14-16-18-20, Đường số 3, Khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

  87/GXN-BTNMT

  ngày 16/10/2020

  16/10/2020

  16/10/2021

  17/10/2021

  3915.10.10

  1.030

  3915.10.90

  1.447

  3915.90.00

  306

  TỔNG CỘNG

  2.783

  32.

  Công ty CP nhựa Lianhai Việt Nam

  Lô MD4, Khu công nghiệp Đức Hòa I (mở rộng), xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

  10/GXN-BTNMT

  ngày 21/01/2020

  21/01/2020

  21/01/2021

  22/01/2021

  3915.10.10

  468

  3915.10.90

  6.096

  3915.90.00

  2.616

  TỔNG CỘNG

  9.180

  33.

  Công ty CP nhựa Thành Công

  F1A-F2, đường số 1, Khu công nghiệp Hải Sơn (Giai đoạn 1+2), Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An

  138/GXN-BTNMT

  ngày 30/10/2019

  30/10/2019

  30/10/2020

  01/11/2020

  3915.30.10

  4.313

  3915.30.90

  10.062

  TỔNG CỘNG

  14.375

  34.

  Công ty TNHH Công nghệ Silicon Vĩnh Phú

  Lô M23, đường số 7, Khu Công nghiệp Hải Sơn (GĐ 3+4), xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa; tỉnh Long An

  132/GXN-BTNMT

  ngày 07/10/2019

  7/10/2019

  07/10/2020

  01/11/2020

  3915.90.00

  14.000

  TỔNG CỘNG

  14.000

  35.

  Công ty cổ phần

  TKC KRAFT

  Lô C13-C16, đường số 3, KCN Hải Sơn (Giai đoạn 3+4), xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

  114/GXN-BTNMT

  ngày 16/8/2019

  16/8/2019

  16/8/2020

  01/11/2020

  4707.10.00

  18.500

  TỔNG CỘNG

  18.500

  36.

  Công ty TNHH Sản xuất nhựa Doanh Nhuận

  Lô 10- 12 và 15 - 17 -19 đường 5, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

  134/GXN-BTNMT

  ngày 12/11/2018

  12/11/2018

  12/11/2021

  13/11/2021

  3915.10.90

  2.266

  3915.90.00

  2.266

  TỔNG CỘNG

  4.532

  37.

  Công ty TNHH MTV Khánh Quỳnh Long An

  MF1, MF1-1 Đường số 5, Khu Công nghiệp Đức Hòa 1, Xã Đức Hòa

  Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

  130/GXN-BTNMT

  ngày 02/11/2018

  02/11/2018

  02/11/2021

  03/11/2021

  3915.10.10

  4.718

  3915.10.90

  TỔNG CỘNG

  4.718

  38.

  Công ty TNHH MTV SX TM DV XNK Nhựa Việt Nhật

  Đường số 2, CCN Hoàng Gia, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

  74/GXN-BTNMT

  ngày 12/6/2018

  12/6/2018

  12/06/2020

  01/11/2020

  3915.10.10

  81.000

  3915.10.90

  3915.20.10

  3915.20.90

  3915.30.10

  3915.30.90

  3915.90.00

  TỔNG CỘNG

  81.000

  39.

  Công ty TNHH Hóa công nghiệp Triển Bằng

  KCN Hải Yên, phường Hải Yên, tp. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

  122/GXN-BTNMT

  ngày 26/10/2018

  26/10/2018

  26/10/2021

  27/10/2021

  3915.90.00

  2.222

  TỔNG CỘNG

  2.222

  40.

  Công ty TNHH MTV Vina Paper

  CCN Tân Chi, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

  41/GXN-BTNMT

  ngày 12/5/2020

  12/5/2020

  11/05/2021

  12/5/2021

  4707.90.00

  10.000

  TỔNG CỘNG

  10.000

  41.

  Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Quang Huy

  Khu Dương Ổ, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh

  52/GXN-BTNMT

  ngày 10/5/2018

  10/5/2018

  10/5/2020

  01/11/2020

  4707.10.00

  7.000

  4707.20.00

  4707.30.00

  4707.90.00

  TỔNG CỘNG

  7.000

  42.

  Công ty Giấy và Bao bì Phú Giang (TNHH)

  Thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

  149/GXN-BTNMT

  ngày 27/11/2019

  27/11/2019

  27/11/2020

  28/11/2020

  4707.10.00

  41.450

  4707.90.00

  10.360

  TỔNG CỘNG

  51.810

  43.

  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ngũ Long

  Cụm công nghiệp Xuân Lâm, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

  59/GXN-BTNMT

  ngày 08/7/2020

  08/7/2020

  08/7/2021

  09/7/2021

  3915.10.10

  4.600

  3915.10.90

  2.300

  3915.90.00

  4.600

  TỔNG CỘNG

  11.500

  44.

  Công ty TNHH Quốc tế Bright Việt Nam

  Lô CN 01, 02, 03, 04, 05 Khu công nghiệp Thuận Thành II, xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

  56/GXN-BTNMT

  ngày 01/7/2020

  01/7/2020

  02/2/2021

  03/2/2021

  7204.29.00

  4.400

  7204.49.00

  92

  TỔNG CỘNG

  4.492

  45.

  Hợp tác xã Cổ phần

  Việt Nhật

  Nhà máy sản xuất giấy Kraft Việt Nhật, Cụm công nghiệp Phong Khê I, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

  07/GXN-BTNMT

  ngày 20/01/2020

  20/01/2020

  20/01/2021

  21/01/2021

  4707.10.00

  11.540

  TỔNG CỘNG

  11.540

  46.

  Công ty TNHH Plastic Gainlucky

  Lô E3, E6, một phần lô E2 và một phần lô E5 Khu công nghiệp Nam Đồng Phú, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

  153/GXN-BTNMT

  ngày 05/12/2019

  05/12/2019

  05/12/2020

  06/12/2020

  3915.10.10

  12.830

  3915.10.90

  4.510

  3915.20.10

  45

  3915.20.90

  45

  3915.30.10

  45

  3915.30.90

  45

  3915.90.00

  8.730

  TỔNG CỘNG

  26.250

  47.

  Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa

  KCN Nhơn Trạch III, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

  52/GXN-BTNMT

  ngày 08/6/2020

  08/6/2020

  05/4/2021

  06/4/2021

  3915.90.00

  1.500

  TỔNG CỘNG

  1.500

  48.

  Công ty TNHH Công nghiệp Chiến Thắng

  KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

  131/GXN-BTNMT

  ngày 02/11/2018

  02/11/2018

  02/11/2021

  03/11/2021

  7602.00.00

  3.280

  8104.20.00

  30

  TỔNG CỘNG

  3.310

  49.

  Công ty cổ phần thép Vicasa - VNSTEEL

  KCN Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

  58/GXN-BTNMT

  ngày 14/5/2018

  14/5/2018

  14/5/2020

  01/11/2020

  7204.10.00

  81.667

  7204.21.00

  7204.29.00

  7204.30.00

  7204.41.00

  7204.49.00

  7204.50.00

  TỔNG CỘNG

  81.667

  50.

  Công ty TNHH Nam Đông

  Thửa đất số 875, tờ bản đồ số 26, ấp Kiến Điền, xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

  123/GXN-BTNMT

  ngày 13/9/2019

  13/9/2019

  13/9/2020

  01/11/2020

  7404.00.00

  4.667

  7602.00.00

  7.280

  TỔNG CỘNG

  11.947

  51.

  Công ty Cổ phần

  Plastic Đại Phú

  Lô A2.4, đường N1, khu công nghiệp Đất Cuốc - khu B (hiện nay là khu công nghiệp KSB - khu B), xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

  147/GXN-BTNMT

  ngày 13/11/2019

  13/11/2019

  13/11/2020

  14/11/2020

  3915.10.10

  3.056

  3915.10.90

  4.072

  3915.90.00

  3.056

  TỔNG CỘNG

  10.184

  52.

  Công ty cổ phần

  Q.M.T - JP Plastic

  KCN Hố Nai, xã Hố Nai

  3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

  35/GXN-BTNMT

  ngày 03/4/2018

  03/4/2018

  03/4/2020

  01/11/2020

  3915.10.10

  20.420

  3915.10.90

  3915.20.10

  3915.20.90

  3915.30.10

  3915.30.90

  3915.90.00

  TỔNG CỘNG

  20.420

  53.

  Công ty TNHH

  MTV KanKyo Japan Việt Nam

  A 204-205-206-207 KCN dệt may Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai

  109/GXN-BTNMT

  ngày 07/8/2019

  07/8/2019

  07/8/2020

  01/11/2020

  3915.10.90

  1.867

  3915.20.90

  700

  3915.90.00

  2.240

  TỔNG CỘNG

  4.807

  54.

  Công ty TNHH công nghiệp TBD Nhơn Trạch

  KCN Nhơn Trạch I, tỉnh lộ 319, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

  129/GXN-BTNMT

  ngày 04/10/2019

  04/10/2019

  04/10/2020

  01/11/2020

  7602.00.00

  8.167

  7902.00.00

  233

  TỔNG CỘNG

  8.400

  55.

  Công ty TNHH SX TM Toàn cầu Lixil Việt Nam

  Đường D1 KCN Long Đức, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

  128/GXN-BTNMT

  ngày 31/10/2018

  31/10/2018

  31/10/2021

  01/11/2021

  7602.00.00

  2.167

  TỔNG CỘNG

  2.167

  56.

  Công ty cổ phần gang thép Cao Bằng

  Km 7 xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

  45/GXN-BTNMT

  ngày 27/4/2018

  27/4/2018

  28/4/2020

  01/11/2020

  7204.10.00

  70.000

  7204.21.00

  7204.29.00

  7204.30.00

  7204.41.00

  7204.49.00

  7204.50.00

  TỔNG CỘNG

  70.000

  57.

  Công ty TNHH gang thép Tuyên Quang

  KCN Long Bình An, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

  09/GXN-BTNMT

  ngày 18/01/2018

  18/01/2018

  19/01/2020

  01/11/2020

  7204.30.00

  20.767

  7204.41.00

  7204.49.00

  TỔNG CỘNG

  20.767

  58.

  Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Khải Thành

  Xứ Đồng Hang Rắn Cao, xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

  13/GXN-BTNMT

  ngày 22/01/2020

  10/02/2020

  11/02/2021

  12/02/2021

  3915.90.00

  9.065

  TỔNG CỘNG

  9.065

  59.

  Công ty Đầu tư xây dựng và thương mại Plastic Tân Phú

  Số 1, tổ 3, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

  140/GXN-BTNMT

  ngày 04/11/2019

  04/11/2019

  05/11/2020

  06/11/2020

  3915.10.90

  5.729

  3915.90.00

  5.729

  TỔNG CỘNG

  11.458

  60.

  Công ty TNHH An Hưng

  Lô E, đường số 4, KCN Đồng An, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

  127/GXN-BTNMT

  31/10/2018

  31/10/2018

  31/10/2021

  01/11/2021

  4707.20.00

  834

  TỔNG CỘNG

  834

  61.

  Công ty TNHH NTPM (Việt Nam)

  Số 22, đường số 23, KCN Việt Nam - Singapore II- A, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

  29/GXN-BTNMT

  ngày 08/3/2018

  08/3/2018

  08/3/2020

  01/11/2020

  4707.20.00

  3.500

  TỔNG CỘNG

  3.500

  62.

  Công ty TNHH SX-

  TM-DV Tân Tường Khang

  F1&F2, đường D2 và N5, KCN Nam Tân Uyên, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

  76/GXN-BTNMT

  ngày 13/6/2018

  13/6/2018

  13/6/2020

  01/11/2020

  3915.90.00

  2.824

  TỔNG CỘNG

  2.824

  63.

  Công ty TNHH thép An Hưng Tường

  Khu phố 3, phường Tân Định, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương

  46/GXN-BTNMT

  ngày 27/5/2020

  01/06/2020

  01/6/2021

  02/06/2021

  7204.49.00

  272.838

  7204.41.00

  14.360

  TỔNG CỘNG

  287.198

  64.

  Công ty TNHH giấy Đồng Tiến Bình Dương

  Đường 378/18, Khu phố

  3, phường Tân Định, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương

  38/GXN-BTNMT

  ngày 04/5/2020

  29/5/2020

  29/5/2021

  30/5/2021

  4707.10.00

  31.739

  4707.20.00

  2.614

  4707.30.00

  2.988

  TỔNG CỘNG

  37.341

  65.

  Công ty TNHH Sung Bu Vina

  Khu phố 7, phường Uyên Hưng, TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

  36/GXN-BTNMT

  ngày 03/4/2018

  03/4/2018

  03/4/2020

  01/11/2020

  3915.10.10

  7.000

  3915.10.90

  3915.20.10

  3915.20.90

  3915.90.00

  TỔNG CỘNG

  7.000

  66.

  Công ty TNHH giấy

  Kraft Vina

  Lô D-6A-CN, KCN Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

  39/GXN-BTNMT

  ngày 08/5/2020

  15/5/2020

  15/5/2021

  16/5/2021

  4707.10.00

  260.150

  4707.20.00

  21.175

  4707.90.00

  21.175

  TỔNG CỘNG

  302.500

  67.

  Chi nhánh Công ty TNHH thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Liên Minh - tại Bình Dương

  KCN Tân Bình, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

  68/GXN-BTNMT

  ngày 31/7/2020

  31/7/2020

  31/3/2021

  01/4/2021

  3915.10.10

  373

  3915.10.90

  24.338

  3915.90.00

  20.218

  TỔNG CỘNG

  44.929

  68.

  Công ty TNHH xưởng giấy Chánh Dương

  Lô B2 - CN đường D15, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương

  06/GXN-BTNMT

  ngày 15/01/2020

  18/01/2020

  18/01/2021

  19/01/2021

  4707.10.00

  477.788

  4707.20.00

  5.369

  4707.90.00

  53.684

  TỔNG CỘNG

  536.841

  69.

  Công ty TNHH TPR

  Việt Nam

  Số 26, đường số 2, KCN VSIP II, tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

  81/GXN-BTNMT

  ngày 22/9/2020

  22/9/2020

  02/6/2021

  03/6/2021

  7204.29.00

  6.949

  TỔNG CỘNG

  6.949

  70.

  Công ty TNHH Giấy

  Vĩnh Cơ

  Khu phố 3, phường Tân Định, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương

  23/GXN-BTNMT

  ngày 21/02/2020

  21/02/2020

  21/02/2021

  22/02/2021

  4707.90.00

  1.438

  TỔNG CỘNG

  1.438

  71.

  Công ty TNHH Minh Hiếu Sài Gòn

  Lô A16, đường N1, Khu Công nghiệp KSB (khu B), xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên; tỉnh Bình Dương

  130/GXN-BTNMT

  ngày 04/10/2019

  04/10/2019

  05/10/2020

  01/11/2020

  3915.10.90

  22.982

  3915.90.00

  9.850

  TỔNG CỘNG

  32.832

  72.

  Công ty cổ phần thương mại dịch vụ giấy Thuận An

  A, KCN Minh Hưng III, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

  50/GXN-BTNMT

  ngày 02/6/2020

  02/6/2020

  02/6/2021

  03/6/2021

  4707.10.00

  140.000

  TỔNG CỘNG

  140.000

  73.

  Công ty TNHH bao bì YongFeng Việt Nam

  Lô 93A-93B, khu công nghiệp Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

  32/GXN-BTNMT

  ngày 26/3/2018

  26/3/2018

  26/3/2020

  01/11/2020

  3915.10.10

  4.900

  3915.10.90

  3915.90.00

  TỔNG CỘNG

  4.900

  74.

  Công ty TNHH giấy

  Bình Chiểu

  Khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

  133/GXN-BTNMT

  ngày 12/11/2018

  12/11/2018

  12/11/2021

  13/11/2021

  4707.10.10

  3.022

  4707.10.20

  4707.10.30

  TỔNG CỘNG

  3.022

  75.

  Công ty TNHH hợp kim nhôm Anglo Asia Việt Nam

  Thôn Thắng Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

  140/GXN-BTNMT

  ngày 28/11/2018

  28/11/2018

  28/11/2021

  29/11/2021

  7602.00.00

  333

  7404.00.00

  21

  TỔNG CỘNG

  354

  76.

  Công ty TNHH Trường Phước Long An

  Lô D10, đường số 2, KCN Nhựt Chánh, ấp 5, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lứt, tỉnh Long An

  131/GXN-BTNMT

  ngày 04/10/2019

  04/10/2019

  04/10/2020

  01/11/2020

  3915.10.10

  8.167

  3915.10.90

  8.969

  TỔNG CỘNG

  17.136

  77.

  Công ty Vạn Lợi (TNHH)

  Lô số G1-1, G1-2, G1-3, cụm công nghiệp đa nghề

  Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

  88/GXN-BTNMT

  ngày 9/7/2018

  09/7/2018

  09/7/2020

  01/11/2020

  7602.00.00

  5.833

  7404.00.00

  88

  7902.00.00

  58

  TỔNG CỘNG

  5.979

   
   

  PHỤ LỤC 2

  Hướng dẫn gia hạn Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp đến hết ngày 31/12/2021 (theo Mục 14 Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 11/9/2020 của Chính phủ)

  (kèm theo Thông báo số 76/TB-BTNMT ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

   

  TT

  Doanh nghiệp được gia hạn Giấy xác nhận

  Địa chỉ cơ sở sản xuất

  Giấy xác nhận số, thời điểm cấp

  Ngày có hiệu lực

  Ngày hết hạn

  Ngày bắt đầu được gia hạn

  Chủng loại phế liệu (theo

  HS) được phép nhập khẩu

  Khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu trong thời gian gia hạn (tấn)

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  1.

   

   

   

   

   

   

  3915…

   

   

   

  TỔNG CỘNG

   

  2.

   

   

   

   

   

   

  4707....

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TỔNG CỘNG

   

  3.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú:

  (2) Tên doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất được gia hạn Giấy xác nhận.

  (3) Địa chỉ cơ sở sản xuất nơi sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

  (4) Số hiệu Giấy xác nhận và thời điểm cấp.

  (5) và (6) Ngày Giấy xác nhận có hiệu lực và hết hiệu lực.

  (7) Ngày bắt đầu được gia hạn Giấy xác nhận được tính như sau:

  - Giấy xác nhận hết hạn trước ngày ban hành Văn bản gia hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thì thời gian gia hạn bắt đầu từ ngày văn bản gia hạn được ban hành.

  - Giấy xác nhận hết hạn sau ngày ban hành Văn bản gia hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thì thời gian gia hạn bắt đầu từ ngày kế tiếp của ngày hết hiệu lực của Giấy xác nhận.

  Ví dụ: Văn bản gia hạn Giấy xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường được ban hành ngày 01/11/2020. Trường hợp, Giấy xác nhận của Công ty A hết hạn ngày 30/9/2020, ngày bắt đầu gia hạn Giấy xác nhận là 01/11/2020. Trường hợp, Giấy xác nhận của Công ty A hết hạn ngày 31/12/2020, ngày bắt đầu gia hạn Giấy xác nhận là 01/01/2021.

  (8) Liệt kê tất cả các chủng loại phế liệu được phép nhập khẩu kèm theo HS trong phạm vi Giấy xác nhận đã được cấp.

  (9) Thống kê khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu trong thời gian gia hạn Giấy xác nhận ứng với từng mã HS (đối với Giấy xác nhận có phân loại khối lượng theo từng mã HS) hoặc tổng khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu trong thời gian gia hạn (đối với Giấy xác nhận không phân loại khối lượng theo từng mã HS và tính tổng khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu theo tất cả các mã HS được phép nhập khẩu). Phương pháp tính khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu trong thời gian gia hạn Giấy xác nhận như sau:

   

  Khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu trong thời gian gia hạn Giấy xác nhận

  =

  Khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu theo Giấy xác nhận

  X

  Thời gian được gia hạn Giấy xác nhận (tính theo tháng)

  Thời hạn Giấy xác nhận (tính theo tháng)

   

  Ví dụ: Giấy xác nhận của Công ty A có hiệu lực 02 năm với khối lượng các loại phế liệu được phép nhập khẩu như sau: Phế liệu có mã HS 3915.10.00 được phép nhập khẩu 5.000 tấn, phế liệu có mã HS 3915.90.00 được nhập khẩu 10.000 tấn, thời gian có hiệu lực là 20/9/2018, ngày hết hạn là 20/9/2020, ngày ban hành văn bản gia hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường là 01/11/2020. Công ty A sẽ được gia hạn Giấy xác nhận với khối lượng như sau:

  - Khối lượng phế liệu có mã HS 3915.10.00 được nhập khẩu trong thời gian gia hạn = 5.000/24 tháng x 14 tháng (thời gian gia hạn từ 01/11/2020 đến ngày 31/12/2021) = 2.917 tấn.

  - Khối lượng phế liệu có mã HS 3915.90.00 được nhập khẩu trong thời gian gia hạn = 10.000/24 tháng x 14 tháng (thời gian gia hạn từ 01/11/2020 đến ngày 31/12/2021) = 5.833 tấn.

  Trường hợp Công ty A nêu trên được tổng hợp cụ thể như bảng dưới đây.

  TT

  Doanh nghiệp được gia hạn Giấy xác nhận

  Địa chỉ cơ sở sản xuất

  Giấy xác nhận số, thời điểm cấp

  Ngày có hiệu lực

  Ngày hết hạn

  Ngày bắt đầu được gia hạn

  Chủng loại phế liệu (theo mã HS) được phép nhập

  khẩu

  Khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu trong thời gian gia hạn (tấn)

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  1.

  Công ty A

  KCN Nam Cầu Kiền, Hải

  Phòng

  A/GXN-STNMT

  20/9/2018

  20/9/2020

  01/11/2020

  3915 10 00

  2.917

  3915 90 00

  5.833

   

   

   

   

   

   

   

  TỔNG CỘNG

  8.750

  2.

   

   

   

   

   

   

  7204...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TỔNG CỘNG

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Bảo vệ môi trường của Quốc hội, số 55/2014/QH13
  Ban hành: 23/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Nghị định 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường
  Ban hành: 13/05/2019 Hiệu lực: 01/07/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Nghị quyết 129/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020
  Ban hành: 11/09/2020 Hiệu lực: 11/09/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông báo 76/TB-BTNMT gia hạn Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Số hiệu:76/TB-BTNMT
  Loại văn bản:Thông báo
  Ngày ban hành:29/10/2020
  Hiệu lực:29/10/2020
  Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu, Tài nguyên-Môi trường
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Võ Tuấn Nhân
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X