hieuluat

Thông báo 252/TB-VPCP kết luận tại phiên họp lần thứ 70 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:252/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Mai Tiến Dũng
  Ngày ban hành:18/07/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:18/07/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 252/TB-VPCP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2018

  THÔNG BÁO

  KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ 70 CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

  Ngày 11 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã chủ trì phiên họp lần thứ 70 của Hội đồng. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng.

  Sau khi nghe đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của Hội đồng và ý kiến thảo luận của các thành viên Hội đồng, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương kết luận như sau:

  I. VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

  Năm 2018 là năm bản lề trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020). Trong 6 tháng đầu năm, với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, đổi mới của Chính phủ, sự hưởng ứng tích cực và tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân, việc thực hiện các nhiệm vụ triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được những kết quả tích cực: Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tăng trưởng GDP ước đạt 7,08% so với cùng kỳ, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2011, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội đạt nhiều kết quả; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được tăng cường.

  Những thành tựu đó có sự đóng góp quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, nhất là thông qua các cuộc vận động, phong trào cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, bộ, ngành và địa phương, đặc biệt là của mỗi cá nhân.

  1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân, tạo không khí thi đua sôi nổi, được dư luận xã hội đánh giá cao. Biểu dương sự nỗ lực của đội ngũ làm công tác thi đua khen thưởng trong cả nước, trong đó có vai trò đôn đốc, chỉ đạo của Hội đồng và Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

  Các phong trào thi đua được tổ chức, triển khai rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực:

  - Các bộ, ban, ngành trung ương tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường nghiên cứu, tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật; xây dựng Đảng và bộ máy tổ chức nhà nước; thực hiện cải cách hành chính và bảo đảm an sinh xã hội.

  - Các địa phương đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phòng, chống dịch bệnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

  - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên tham gia.

  Thông qua đó, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đã được phát hiện, tôn vinh, biểu dương, góp phần khích lệ, động viên nhân dân, cán bộ, tạo động lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị.

  2. Công tác khen thưởng được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực, kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước và công tác đối ngoại; việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, người trực tiếp lao động, sản xuất được quan tâm hơn.

  3. Hoạt động của Hội đồng và cơ quan thường trực của Hội đồng đã đạt được nhiều kết quả, bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra; tập trung triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Các thành viên Hội đồng tích cực thực hiện nhiệm vụ được phân công. Hoạt động của các cụm, khối thi đua ngày càng thiết thực, hình thức, nội dung phong phú.

  4. Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác thi đua, khen thưởng vẫn còn những hạn chế cần tập trung khắc phục:

  - Phong trào thi đua ở một số nơi chưa thực chất, chưa huy động được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân nên hiệu quả thấp, còn mang tính hình thức. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên. Thời gian tới cần tập trung tuyên truyền nhiều hơn các gương điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa, góp phần đẩy lùi cái xấu, những biểu hiện tiêu cực trong xã hội.

  - Việc quản lý, kiểm tra công tác về khen thưởng nói chung và trong tôn vinh, trao giải thưởng nói riêng cần được chú trọng hơn nữa, tránh để xảy ra hiện tượng vi phạm rồi mới kiểm tra thanh tra.

  II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2018

  Công tác thi đua khen thưởng 06 tháng cuối năm cần bám sát nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện đồng bộ các mục tiêu, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 và các Nghị quyết của Chính phủ. Trong đó lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

  1. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và để triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2018. Gắn phong trào thi đua với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Thi đua, khen thưởng phải gắn với việc giải quyết các vấn đề lớn, bức xúc, cấp thiết của xã hội, cộng đồng, lĩnh vực, ngành; những việc làm tốt, sáng kiến tốt phục vụ người dân, doanh nghiệp.

  2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sự tham gia tích cực của các cơ quan truyền thông làm lan tỏa các phong trào thi đua, phát hiện để kịp thời biểu dương, động viên, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong lao động, sản xuất, học tập, các tấm gương dũng cảm cứu người, cứu nạn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Công tác thi đua khen thưởng phải thực sự góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cuộc sống tốt đẹp, văn minh hơn.

  3. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định, thực chất, tránh tràn lan. Tăng cường chủ động phát hiện, xem xét, đánh giá và khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, nhất là những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân, chiến sĩ.

  Cần tập trung giải quyết dứt điểm khen thưởng thành tích kháng chiến, phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” trên cả nước. Nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7), cần làm tốt công tác này để tri ân sự hy sinh, cống hiến của những người đã vì nước quên thân, làm dịu nỗi đau mất mát của thân nhân, chăm lo tốt hơn cho các gia đình chính sách.

  Công tác xét tặng Giải thưởng và Danh hiệu vinh dự Nhà nước cần được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động này.

  4. Về tăng cường công tác quản lý nhà nước, hoàn thiện thể chế pháp luật về thi đua khen thưởng, Bộ Nội vụ cần tập trung tham mưu, chủ động tích cực làm tốt các nội dung sau:

  - Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi; tập trung xây dựng Dự án Luật, trong đó lưu ý ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm khắc phục các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện thời gian qua.

  - Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, các ban của Đảng, tập trung xây dựng, hoàn thiện Đề án sửa đổi, bổ sung về xét tặng Huân chương bậc cao.

  - Tập trung xây dựng Nghị định quy định việc quản lý xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời có giải pháp để bảo đảm hoạt động tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng được thực hiện chặt chẽ, không để xảy ra sai phạm.

  - Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng.

  5. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đề ra, đề nghị Hội đồng và Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tập trung triển khai kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại một số bộ, ngành, địa phương, trên cơ sở đó nắm sát hơn tình hình phong trào và việc tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật, phát hiện những khó khăn, vướng mắc để kịp thời có biện pháp trong chỉ đạo đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

  Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

  Nơi nhận:
  - Thủ tướng Chính phủ;
  - PTTg Thường trực Trương Hòa Bình;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Tòa án nhân dân tối cao; Viện KSND tối cao;
  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - Các Thành viên Hội đồng TĐKTTW;
  - Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
  - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng; TGĐ Cổng TTĐT,
  - Lưu: Văn thư, TCCV (3). TH

  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  Mai Tiến Dũng

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X