hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 21/06/2024
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

2 điều đặc biệt về tăng lương cơ sở từ 01/7/2024

Điều đặc biệt về mức lương cơ sở 2024 là gì khi từ 01/7 tới đây chính thức áp dụng mức lương cơ sở mới thay vì cải cách tiền lương theo vị trí việc làm như kế hoạch?

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết từ 01/7 cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng 30% lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,8 triệu đồng/tháng như hiện hành.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu thực hiện đủ các nội dung liên quan cải cách tiền lương khu vực công thì mức tăng tổng quỹ lương của cán bộ, công chức, viên chức là 30,6 % (không bao gồm tiền thưởng)

Vì vậy, mức lương cơ sở sẽ tăng tương ứng từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng một tháng. Các trường hợp hưởng chính sách, chế độ gắn với mức lương cơ sở cũng tăng 30%.

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 24/2023 thì mức lương cơ sở được dùng làm căn cứ để:

- Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng theo quy định

-  Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

- Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Việc nâng mức lương cơ sở 2024 lên 2,34 triệu đồng/tháng góp phần lớn vào việc cải thiện thu nhập đối với cán bộ, công chức viên chức; cải thiện các khoản phụ cấp, trợ cấp chế độ được tính căn cứ trên mức lương cơ sở.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh mức lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng cũng là điều đặc biệt về lương cơ sở từ trước đến nay.

Tăng lương cơ sở 2024: Hai điều đặc biệt...

Bảng tổng hợp mức lương cơ sở qua các năm của HieuLuat sẽ cho thấy điều đặc biệt này:

Thời điểm áp dụng

Mức lương cơ sở (đồng/tháng)

Căn cứ pháp lý

Mức tăng thêm

(đồng/tháng)

Từ 01/10/2004 - hết tháng 9/2005

290.000

Nghị định 203/2004/NĐ-CP

Từ 01/10/2005 - hết tháng 9/2006

350.000

Nghị định 118/2005/NĐ-CP

60.000

Từ 01/10/2006 - hết tháng 12/2007

450.000

Nghị định 94/2006/NĐ-CP

100.000

Từ 01/01/2008 - hết tháng 4/2008

540.000

Nghị định 166/2007/NĐ-CP

90.000

Từ 01/05/2009 - hết tháng 4/2009

650.000

Nghị định 33/2009/NĐ-CP

110.000

Từ 01/05/2010 - hết tháng 4/2011

730.000

Nghị định 28/2010/NĐ-CP

80.000

Từ 01/05/2011 - hết tháng 4/2012

830.000

Nghị định 22/2011/NĐ-CP

100.000

Từ 01/05/2012 - hết tháng 6/2013

1.050.000

Nghị định 31/2012/NĐ-CP

220.000

Từ 01/07/2013 - hết tháng 4/2016

1.150.000

Nghị định 66/2013/NĐ-CP

100.000

Từ 01/05/2016 - hết tháng 6/2017

1.210.000

Nghị định 47/2016/NĐ-CP

60.000

Từ 01/07/2017 - hết tháng 6/2018

1.300.000

Nghị định 47/2017/NĐ-CP

90.000

Từ 01/07/2018 - hết tháng 6/2019

1.390.000

Nghị định 72/2018/NĐ-CP

90.000

Từ 01/07/2019 - hết tháng 6/2023

1.490.000

Nghị quyết 70/2018/QH14,

Nghị định số 38/2019/NĐ-CP

100.000

Từ 01/07/2023

1.800.000

Nghị định 24/2023/NĐ-CP

310.000

Từ 01/07/2024

2.340.000

Thông tin từ Bộ trưởng Bộ Nội vụ

540.000

Việc tăng lương cơ sở cán bộ công chức, viên chức từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng từ 01/7/2024 có 2 điều khác biệt so với những lần tăng lương cơ sở.

Thứ nhất, lương cơ sở vẫn được giữ lại từ thời điểm 01/7/2024

Bởi theo dự kiến sẽ bãi bỏ lương cơ sở và hệ số lương khi thực hiện cải cách tiền lương từ thời điểm cải cách và bảng lương sẽ được tính bằng số tiền cụ thể theo vị trí việc làm.

Tuy nhiên, tại họp báo định kỳ chiều 20/6, Bộ trưởng Nội Vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết việc bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương chưa đủ điều kiện để thực hiện từ thời điểm 01/7/2024.

Do vậy, lương cơ sở và hệ số lương vẫn được giữ lại từ thời điểm 01/7/2024.

Thứ hai, điều đặc biệt chưa từng có từ trước đến nay là mức lương cơ sở năm 2024 tăng từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng, đây là mức tăng cao nhất từ trước đến nay của 01 lần điều chỉnh. Cụ thể qua 01 lần điều chỉnh có mức tăng thêm là 540.000 đồng, tương đương 30,6%.

Lần tăng kế trước từ năm 2023 từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng cũng ghi nhận mức tăng cao nhất so với các thời điểm trước đó với mức 310.000 đồng tương đương 20,8% nhưng là mức tăng trong thời gian 4 năm mới thực hiện điều chỉnh một lần.


Trên đây là thông tin về điều đặc biệt về mức lương cơ sở 2024.

Bài viết vẫn chưa giải quyết hết thắc mắc của bạn? Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số  1900.6199 để hỗ trợ, giải đáp

Văn bản liên quan

Có thể bạn quan tâm

X