hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 23/05/2024
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Từ 01/7/2024: 2 đối tượng này được hưởng mức tăng lương hưu cao nhất?

Hai đối tượng được hưởng mức tăng lương hưu cao nhất từ thời điểm cải cách tiền lương đó là những ai?

Hai đối tượng được hưởng mức tăng lương hưu cao nhất

Thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 sẽ được thực hiện từ thời điểm 01/7/2024.

Điểm đáng chú ý khi thực hiện cải cách tiền lương đối với viên chức, nhất các trường hợp viên chức giáo dục và y tế sẽ cao hơn so với mặt bằng chung của đội ngũ công chức và viên chức khác, bởi việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương gắn với việc thực hiện nghị quyết về phát triển căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, y tế, gồm:

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI;

- Nghị quyết 20-NQ/TW năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương

Do vậy, khi cải cách tiền lương, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm điều chỉnh hỗ trợ nhằm đảm bảo tiền lương (bao gồm phụ cấp) của viên chức giáo dục, y tế được tăng lên tương ứng với yêu cầu và vị trí việc làm, vừa bảo đảm mặt bằng tiền lương chung của cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời thể hiện ưu đãi đối với hai ngành này.

Ngoài ra, tại Nghị quyết 104/2023/QH15 cũng đã nêu rõ, từ ngày 01/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Có nghĩa, khi thực hiện cải cách tiền lương cũng đồng thời tăng lương hưu.

Hiện nay, việc tính lương hưu đối với người nghỉ hưu tham gia BHXH bắt buộc được thực hiện theo công thức quy định tại Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP:

Mức lương hưu hàng tháng = Tỉ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Có thể thấy khi mức tăng tiền lương tăng thì mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH, mà mức tăng tiền lương của viên chức y tế, giáo dục sẽ được điều chỉnh cao nhất so với mặt bằng chung. Do đó, mức bình quân tiền lương tháng BHXH của viên chức nghỉ hưu thuộc hai ngành này cũng sẽ cao hơn và sẽ được hưởng mức tăng lương hưu cao nhất.

2 đối tượng được hưởng mức tăng lương hưu cao nhất từ 01/7/2024Dự kiến, sẽ có 2 đối tượng được hưởng mức tăng lương hưu cao nhất từ 01/7/2024.

9 đối tượng được tăng lương hưu từ 01/7/2024

9 nhóm người được tăng lương hưu sau cải cách tiền lương  dự kiến được phân loại theo các nhóm đối tượng đã được quy định trong Nghị định 42/2023/NĐ-CP.

Nhóm 1: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, bao gồm cả những người đã tham gia BHXH tự nguyện và người nghỉ hưu từ Quỹ Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; các quân nhân, công an nhân dân và những người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

Nhóm 2: Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

Nhóm 3: Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, những người đang hưởng trợ cấp hằng tháng như trợ cấp cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế và công nhân cao su theo quyết định của Hội đồng Chính phủ.

Nhóm 4: Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng

Nhóm 5: Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng về chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

Nhóm 6: Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.

Nhóm 7: Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân về chế độ và chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Nhóm 8: Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Nhóm 9: Người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước ngày 01/01/1995.

Trên đây là thông tin về Hai đối tượng được hưởng mức tăng lương hưu cao nhất từ 01/7/2024.

Bài viết vẫn chưa giải quyết hết thắc mắc của bạn? Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số  1900.6199 để hỗ trợ, giải đáp

Có thể bạn quan tâm

X