hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 13/09/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Công chức sẽ không còn được các khoản phụ cấp nào khi cải cách tiền lương?

Các khoản phụ cấp sẽ không còn nữa khi cải cách tiền lương là thông tin được nhiều người quan tâm, tìm kiếm, khi sắp tới đây có thể lộ trình về cải cách tiền lương sẽ được báo cáo Chính phủ.

Các khoản phụ cấp sẽ không còn khi cải cách tiền lương

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, tổng quỹ phụ cấp bảo đảm chiếm tối đa 30% so với tổng quỹ lương.

Theo đó, bãi bỏ các loại phụ cấp sau:

1 - Phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức);

2 - Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ);

3 - Phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội;

4 - Phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản);

5 - Phụ cấp độc hại, nguy hiểm (vù đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

Bên cạnh đó,

- Gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm thành phụ cấp theo nghề.

Phụ cấp theo nghề được áp dụng với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước như giáo dục và đào tạo, y tế, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường,....

- Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, khi cải cách tiền lương sẽ có quy định mới chế độ phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính đối với cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh; thực hiện nhất quán khoán quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố trên tỉ lệ chi thường xuyên của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

các khoản phụ cấp sẽ không còn khi cải cách tiền lương là gìMột số khoản phụ cấp sẽ không còn khi cải cách tiền lương.

7 khoản phụ cấp tiếp tục áp dụng sau cải cách tiền lương

Theo Nghị quyết 27 thì 7 khoản phụ cấp được tiếp tục áp dụng gồm:

Thứ nhất, phụ cấp kiêm nhiệm

Áp dụng đối với các đối tượng đang giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) ở một cơ quan, đơn vị, đồng thời được bầu cử hoặc được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác mà cơ quan, đơn vị này được bố trí biên chế chuyên trách người đứng đầu nhưng hoạt động kiêm nhiệm.

Thứ hai là phụ cấp thâm niên vượt khung

Áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có đủ điều kiện thời gian và tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung theo quy định

Thứ ba là phụ cấp khu vực

Loại phụ cấp này thực hiện áp dụng với các đối tượng làm việc ở những nơi xa xôi, hẻo lánh và có khí hậu xấu.

Thứ tư là phụ cấp trách nhiệm công việc

- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc bảo vệ cơ mật mật mã.

- Người làm những công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc.

Thứ năm là phụ cấp lưu động

Áp dụng với cán bộ, công viên chức làm việc ở một số nghề hoặc công việc thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc và nơi ở.

Thứ sáu là phụ cấp theo nghề

Phụ cấp này thực hiện với công viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước.

thứ bảy là phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn

Áp dụng với người có đủ thời gian công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định.

Nghị quyết còn 27 còn bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công viên chức có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước như:

- Tiền bồi dưỡng họp;

- Tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án;

- Hội thảo...

Trên đây là thông tin về các khoản phụ cấp sẽ không còn khi cải cách tiền lương. Nếu có thắc mắc về quy định trên, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X