hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 29/01/2024
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

[Quan trọng] Cách tính lương giáo viên từ ngày 01/7/2024

Một trong những điều được quan tâm, mong đợi nhất trong năm 2024 là cải cách tiền lương. Trong số đó, cách tính lương giáo viên từ ngày 01/7/2024, thời điểm cải cách thu hút được nhiều sự quan tâm.

Cách tính lương giáo viên từ ngày 01/7/2024

Điểm nổi bật được quan tâm trong chính sách năm 2024 là việc cải cách tiền lương từ 01/7/ đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo vị trí việc làm, bao gồm cả đội ngũ giao viên

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW 2018, thiết kế cơ cấu của bảng lương mới từ thời điểm cải cách tiền lương như sau:

Lương giáo viên từ 01/7/2024 = Lương cơ bản (70% tổng quỹ lương) + phụ cấp (30% quỹ lương) + 10% tiền thưởng.

10% tiền lương trích từ quỹ tiền lương của năm và không bao gồm phụ cấp.

Theo Nghị quyết 18 thì thời điểm thực hiện cải cách, cơ cấu tiền lương mới sau cải cách của giáo viên sẽ gồm ba thành phần là lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng.

Như vậy, so với hiện nay thì lương giáo viên trong khu vực công sẽ được bổ sung thêm tiền thưởng.

Lương giáo viên sẽ được tính theo công chức: Lương = Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng (nếu có).

Có thể thấy, từ 01/7/2024, lương của giáo viên là viên chức sẽ không thực hiện như hiện hành, có nghĩa là được trả theo (hệ số x mức lương cơ sở) như hiện nay mà được thay thế bằng các bảng lương theo vị trí việc làm gồm một bảng lương chức vụ và một bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ.

Cũng giống cán bộ, công chức, viên chức khác, giáo viên là viên chức sẽ được sắp xếp lại chế độ phụ cấp khi cải cách tiền lương. Tuy nhiên, dù sắp xếp lại thì cơ cấu phụ cấp của giáo viên vẫn phải chiếm 30% tổng quỹ lương.

cách tính lương giáo viên từ ngày 01/7/2024So với hiện hành, cách tính lương giáo viên từ 01/7/2024 sẽ có sự thay đổi.

Lương giáo viên được ưu tiên xếp cao nhất trong thang bậc lương

Theo nội dung Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế có đề cập đến nội dung:

“… Lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng.

Như vậy, trong quá trình cải cách tiền lương cần xác định lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp, đồng thời có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc cũng như theo vùng.

Đối với giáo viên mới vào nghề cũng như giáo viên hợp đồng:

- Cần có chính sách hỗ trợ để đảm bảo thu nhập không thấp hơn lương tối thiểu vùng.

- Được hưởng phụ cấp ưu đãi, các khoản hỗ trợ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy học…

Ngoài ra khi thực hiện cải cách hính sách tiền lương mới cũng mở rộng quan hệ tiền lương từ 1 - 2,34 - 10 hiện hành lên 1 - 2,68 - 12.

Do vậy, mức lương thấp nhất của công chức, viên chức, bao gồm cả giáo viên cũng sẽ tăng khá cao so với mức lương khởi điểm 3,5 triệu đồng của công chức, viên chức có trình độ trung cấp, hệ số lương 1,86 hiện nay.

Mức lương trung bình của công chức, viên chức cũng có mức khởi điểm tăng từ hệ số 2,34 lên 2,68. Công viên chức có trình độ đại học hiện nay đang có mức lương khởi điểm hơn 4,2 triệu đồng/tháng.

Mức lương cao nhất của công chức, viên chức tương ứng với bậc 3 của chuyên gia cao cấp cũng được nới rộng từ hệ số 10 lên 12, đến thời điểm cải cá ch dự kiến cũng vượt khá xa con số 18 triệu đồng như hiện nay.

Ngoài mức lương cơ bản này, chế độ tiền lương mới còn sắp xếp lại các loại phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương và 10% tiền thưởng.

Như vậy, nếu tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng thì tiền lương giáo viên trung bình sau khi thực hiện cải cách tiền lương có thể sẽ tăng hơn 32% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương.

Trong nội dung Phụ lục IV kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP về một số nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, lĩnh vực năm 2024, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện, trong tháng 5/2024 phải hoàn thành Nghị định quy định chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Như vậy có thể thấy, tháng 5/2024 sẽ là thời điểm hoàn thành Nghị định quy định chế độ tiền lương mới. Cũng vào thời điểm này, chúng ta sẽ biết thông tin cụ thể từng bảng lương theo vị trí việc làm.

Trên đây là cách tính lương giáo viên từ ngày 01/7/2024. Nếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

X