hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 02/11/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Đang có vàng miếng phải bán gấp trước 27/11, có đúng không?

Đang có vàng miếng phải bán gấp trước 27/11 đúng không, thông tin này được nhiều người dân quan tâm trước thời điểm Thông tư 12/2023 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực.

Đang có vàng miếng phải bán gấp trước 27/11 đúng không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Nghị định 24/2012/NĐ-CP thì hiện nay, hoạt động mua bán vàng miếng của tổ chức, cá nhân chỉ được thực hiện tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng.

Thông tư 12/2023 của Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 12/10/2023 (hiệu lực từ ngày 27/22/2023) đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến giao dịch mua bán vàng miếng. Cụ thể:

Về thông báo giao dịch:

Khoản 1 Điều 2 Thông tư 12 sửa đổi, bổ sung Điều 14 Thông tư 06/2013/TT-NHNN về thông báo giao dịch mua, bán vàng miếng, như sau:

Từ 27/11, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước thông báo bằng văn bản cho Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ Tài chính - Kế toán, Sở Giao dịch và Cục Phát hành và Kho quỹ về kết quả giao dịch mua, bán vàng miếng với từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp sau khi ký xác nhận giao dịch.

Hiện hành quy định Sở Giao dịch thông báo bằng văn bản cho Vụ Quản lý Ngoại hối, Vụ Tài chính - Kế toán, Cục Phát hành và Kho quỹ về kết quả giao dịch mua, bán vàng miếng với từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp sau khi ký xác nhận giao dịch.

Về ký xác nhận giao dịch

Thông tư 12 cũng sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1, Điều 1 Thông tư 06:

Vào cuối ngày ký xác nhận giao dịch và cuối ngày làm việc liền kề tiếp theo ngày ký xác nhận giao dịch, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước lập danh sách các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đã thanh toán đầy đủ tiền mua vàng miếng trong ngày và thông báo bằng văn bản cho Vụ Tài chính - Kế toán, Cục Phát hành và Kho quỹ để thực hiện thủ tục giao vàng miếng cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.

Quy định hiện nay: Vào cuối ngày ký xác nhận giao dịch và cuối ngày làm việc liền kề tiếp theo ngày ký xác nhận giao dịch, Sở Giao dịch lập danh sách các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đã thanh toán đầy đủ tiền mua vàng miếng trong ngày và thông báo bằng văn bản cho Vụ Tài chính - Kế toán, Cục Phát hành và Kho quỹ để thực hiện thủ tục giao vàng miếng cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.

Về thời điểm ngay sau khi kết thúc việc giao nhận

Điểm b khoản 2, Điều 15 Thông tư 06 cũng được sửa đổi, bổ sung: Ngay sau khi kết thúc việc giao, nhận vàng miếng, Cục Phát hành và Kho quỹ thông báo bằng văn bản cho Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước và Sở Giao dịch để thực hiện thanh toán tiền cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.

Theo quy định hiện hành thì ngay sau khi kết thúc việc giao, nhận vàng miếng, Cục Phát hành và Kho quỹ thông báo bằng văn bản cho Sở Giao dịch để thực hiện thanh toán tiền cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.

Như vậy từ 27/11, thông qua việc bổ sung Cục Quản lý dự trữ ngoại hối tham gia vào quy trình giao dịch mua, bán vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước siết chặt hơn hoạt động mua bán vàng miếng từ các tổ chức, tín dụng đã được cấp phép theo đúng quy trình trên, không ảnh hưởng nhiều đến cá nhân mua -  bán vàng miếng.

Quy định này nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ vàng, giải quyết những tình trạng còn bất cập, tình trạng giá vàng trong nước chênh với giá vàng thế giới.

Từ 27/11, người dân vẫn thực hiện hoạt động mua bán vàng miếng của tổ chức, cá nhân tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng như hiện hành.

có vàng miếng phải bán gấp trước 27/11 đúng khôngQuy trình mua, bán vàng miếng được thực hiện chặt chẽ hơn từ 27/11/2023.

Theo khoản 3 Điều 2 Thông tư 12 thì Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước làm đầu mối phối hợp với Vụ Quản lý ngoại hối trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định tạm ngừng giao dịch, hủy quan hệ mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp. Ngoài ra còn:

- Thông báo cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp quyết định của Ngân hàng Nhà nước về việc tạm ngừng giao dịch, hủy quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng;

- Làm đầu mối, phối hợp với Sở Giao dịch thực hiện nghiệp vụ thanh toán mua, bán vàng miếng; thông báo bằng văn bản cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp về việc không hoàn trả tiền đặt cọc; …

Báo cáo 5 nội dung khi xuất khẩu, nhập khẩu vàng

Khoản 9 Điều 1 Thông tư 12/2023 đã sửa đổi Điều 10 Thông tư 01/2014/TT-NHNN xuất khẩu, nhập khẩu vàng.

Theo đó, căn cứ cơ cấu đầu tư vàng thuộc dự trữ ngoại hối nhà nước chính thức, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ, Cục Phát hành và Kho quỹ, Vụ Quản lý ngoại hối và các đơn vị liên quan báo cáo Trưởng Ban điều hành trình Thống đốc phê duyệt việc xuất khẩu, nhập khẩu vàng, bao gồm:

Một là khối lượng vàng xuất khẩu, nhập khẩu;

Hai là, loại vàng cần xuất khẩu, nhập khẩu;

Ba là, nguyên tắc xác định giá vàng xuất khẩu, nhập khẩu;

Thứ tư là thời điểm xuất khẩu, nhập khẩu vàng;

Và thứ năm là các nội dung khác có liên quan.

Bên cạnh đó, việc xuất khẩu, nhập khẩu vàng để đối ứng với khối lượng vàng đã mua, bán can thiệp thị trường vàng trong nước được thực hiện theo quy định tại Điều 19 Thông tư 01/2014/TT-NHNN.

Trên cơ sở phê duyệt của Thống đốc đối với việc xuất khẩu, nhập khẩu vàng, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước thực hiện việc giao dịch với đối tác nước ngoài, thực hiện thủ tục thanh toán và hướng dẫn giao, nhận. Cục Phát hành và Kho quỹ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục hải quan, giao vàng, nhận vàng.

Trên đây là thông tin về việc đang có vàng miếng phải bán gấp trước 27/11nếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

X