hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 20/06/2024
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Tăng lương cơ sở, lương thấp nhất của công chức có bằng lương công nhân?

Nếu thực hiện cải cách, tiền lương thấp nhất của công chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. Vậy không cải cách tiền lương, lương thấp nhất của công chức có bằng lương công nhân?

Tăng lương cơ sở, lương thấp nhất của công chức có bằng lương công nhân?

Theo lộ trình tăng lương cơ bản đến năm 2030 tại Nghị quyết 27 có nêu rõ, khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Và theo tinh thần Nghị quyết này thì thời điểm thực hiện cải cách, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

Như vậy, nếu thực hiện theo đúng lộ trình cải cách tiền lương thì tiền lương thấp nhất của cán bộ, công viên chức vào thời điểm dự kiến thực hiện cải cách là 01/7/2024 sẽ bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

Có nghĩa, lương thấp nhất của cán bộ, công viên chức thấp nhất vào thời điểm 01/7/2024 sẽ bằng mức lương thấp nhất bình quân của công nhân làm việc tại các doanh nghiệp. Cơ cấu thu nhập của cán bộ, công chức cũng sẽ có sự thay đổi.

Tại Điều 3 dự thảo Nghị định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu tháng

(Đơn vị: đồng/tháng)

Trước 01/7/2024

Từ 01/7/2024

Vùng I

4.680.000

4.960.000

Vùng II

4.160.000

4.410.000

Vùng III

3.640.000

3.860.000

Vùng IV

3.250.000

3.450.000

Mức lương bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp nếu thực hiện như bảng trên sẽ ở mức là 4.170.000 đồng/tháng.

Từ 01//7/2024, lương tối thiểu tháng thấp nhất của khu vực tư thuộc khối doanh nghiệp hoạt động vùng IV là 3.450.000 đồng.

Hiện nay, lương thấp nhất của công chức hiện thuộc về công chức loại C, nhóm C3 với hệ số 1,35.

Tính ra lương là: 1,35 x 2,34 = 3,159 triệu đồng/tháng (chưa bao gồm các khoản phụ cấp khác)

Như vậy, khi tăng lương cơ sở thì tiền lương thấp nhất của cán bộ, công viên chức vào thời điểm 01/7/2024 nếu chưa tính các khoản phụ cấp khác vẫn thấp hơn mức lương bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp ở mức tăng dự kiến.

Tuy nhiên, cán bộ, công chức, viên chức vẫn được hưởng các loại phụ cấp như hiện hành mà không bị bãi bỏ khoản phụ cấp nào như theo tinh thần Nghị quyết 27 thì tổng thu nhập thấp nhất của công chức vẫn có thể cao hơn mức bình quân này.

Theo Bộ Tài chính, nếu thực hiện đủ các nội dung liên quan cải cách tiền lương khu vực công thì mức tăng tổng quỹ lương của cán bộ, công chức, viên chức là 30,6 % (không bao gồm tiền thưởng)

Khi mức lương cơ sở sẽ tăng tương ứng từ 1,8 triệu đồng hiện lên 2,34 triệu đồng/tháng thì các trường hợp hưởng chính sách, chế độ gắn với mức lương cơ sở cũng tăng 30%.

lương thấp nhất của công chức có bằng lương công nhânLương công chức thấp nhất có bằng lương công nhân?

Công chức sẽ được giữ nguyên các khoản phụ cấp khi tăng lương cơ sở

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, tổng quỹ phụ cấp bảo đảm chiếm tối đa 30% so với tổng quỹ lương.

Theo đó, bãi bỏ 5 loại phụ cấp, gồm:

- Phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức);

- Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ);

- Phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội;

- Phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản);

- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm (vì đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

Nghị quyết 27 cũng bãi bỏ các khoản chi ngoài lương cho cán bộ, công chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước như:

- Tiền bồi dưỡng họp,

- Tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, hội thảo…

Như vậy, việc chưa thực hiện cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết 27 sẽ bảo lưu được các khoản phụ cấp nêu trên đồng thời vẫn được hưởng các phụ cấp hiện hành như phụ cấp khu vực, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động, kiêm nhiệm…

Trên đây là thông tin về vấn đề lương thấp nhất của công chức có bằng lương công nhân?

Nếu cần giải đáp về các quy định của pháp luật, hãy gọi ngay các chuyên viên pháp lý theo số  1900.6199 để được hỗ trợ

Có thể bạn quan tâm

X