hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 27/06/2024
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Lương hưu tăng thêm có được nhận luôn trong kỳ lương tháng 07/2024?

Lương hưu tăng thêm có được nhận luôn trong kỳ lương tháng 07/2024 là băn khoăn của nhiều cán bộ hưu trí, người lao động đã nghỉ hưu.

Mới đây, tại Kết luận 83-KL/TW của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu từ 01/7/2024 có đề cập đến nội dung:

“3. Thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024

Theo đó, điều chỉnh tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hiện hưởng (tháng 6/2024).

Đối với người đang hưởng lương hưu trước năm 1995 nếu sau khi điều chỉnh có mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh tăng 0,3 triệu đồng/tháng; nếu có có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh để bằng 3,5 triệu đồng/tháng;

Đồng thời điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công theo mức chuẩn trợ cấp từ 2.055.000 đồng lên 2.789.000 đồng/tháng (tăng 35,7%), giữ nguyên tương quan hiện hưởng các mức trợ cấp ưu đãi người có công so với mức chuẩn trợ cấp; điều chỉnh trợ cấp xã hội theo mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng (tăng 38,9%).

Kết luận cũng nêu rõ, đối với các chính sách, chế độ có thời gian thực hiện từ ngày 01/7/2024, nếu các văn bản ban hành sau ngày 01/7/2024 thì được truy lĩnh từ ngày 01/7/2024.

lương hưu tăng thêm có được nhận luôn trong kỳ lương tháng 07/2024Nhiều người băn khoăn lương hưu tăng thêm có được nhận luôn trong kỳ lương tháng 07/2024?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới đây trong văn bản góp ý của BHXH Việt Nam về dự thảo Nghị định tăng lương hưu, trợ cấp 15% từ 1/7 mà Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang soạn thảo đã đề xuất cấp thẩm quyền sớm có văn bản hướng dẫn để BHXH Việt Nam có cơ sở chi trả lương hưu, trợ cấp mới ngay từ 01/7, tránh phản ứng của người hưởng khi chưa nhận được tiền lương hưu mới tại thời điểm áp dụng như trong năm 2023.

Cụ thể Nghị định 42/2023/NĐ-CP được ban hành ngày 29/6/2023 về điều chỉnh tăng lương hưu từ ngày 01/7/2023. Tuy nhiên, trong đợt chi trả lương hưu tháng 07/2023, người hưởng lương hưu, trợ cấp vẫn chưa được nhận mức lương hưu mới (do Nghị định 42/2023/NĐ-CP đến ngày 14/8/2023 mới bắt đầu có hiệu lực).

Vì vậy, BHXH đã ban hành Công văn 2206/BHXH-TCKT năm 2023 để tổ chức chi trả lương hưu tháng 8 và phần chênh lệch tháng 7 chưa nhận từ ngày 14/8/2023. Và người được truy lĩnh lương hưu tháng 7 là những người thuộc đối tượng được điều chỉnh tăng lương hưu tại Nghị định 42/2023/NĐ-CP.

Tháng 06/2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Hồ sơ thẩm định Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, trong đó có nêu rõ về thời gian và mức tăng lương hưu như sau:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng có nội dung như sau:

1. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2024 đối với các đối tượng quy định.

Được biết, phía cơ quan soạn thảo đang tính toán rút gọn quy trình để Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Theo định kỳ, ngày 25 hằng tháng, cơ quan BHXH hoàn thành danh sách người lĩnh lương hưu tháng sau. Lịch chi trả lương hưu hàng tháng sẽ bắt đầu từ ngày 2 - ngày 25 tùy từng hình thức nhận. Tuy nhiên, tháng này đang phải lùi lại vài ngày để chờ văn bản chính thức. HieuLuat sẽ cập nhật khi có thông tin.

Theo như Kết luận của Bộ Chính trị thì nếu Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được ban hành trước 01/7/2024 thì người nhận lương hưu rất có thể được nhận hưu tăng thêm trong kỳ trả lương tháng 7; còn nếu ban hành sau thời điểm này thì được truy lĩnh từ ngày 01/7/2024.

Hiểu Luật tiếp tục cập nhật khi có thông tin mới nhất.

Theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 quy định về quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN thì việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bắt đầu từ ngày 02 của tháng tổ chức chi trả.

Thông thường việc chi trả lương hưu hàng tháng bắt đầu từ ngày 02 – 10.

Đối với các trường hợp chi trả tại các bưu cục, điểm phục vụ của Bưu điện Việt Nam thì lịch chi trả lương hưu từ ngày 11 đến ngày 25.

Lịch chi trả lương hưu cụ thể ở từng địa phương do cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh quyết định.

Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng quy định 9 đối tượng được tăng lương hưu gồm:

(1) Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang;

(2) Cán bộ xã, phường, thị trấn;

(3) Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng; người đang hưởng trợ cấp hằng công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng;

(4) Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng;

(5) Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng;

(6) Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng;

(7) Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng;

(8) Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng;

(9) Người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 01/01/1995.

Trên đây là thông tin về việc lương hưu tăng thêm có được nhận luôn trong kỳ lương tháng 07/2024?

Nếu cần giải đáp về các quy định của pháp luật, hãy gọi ngay các chuyên viên pháp lý theo số  1900.6199 để được hỗ trợ

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

X