hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 13/06/2024
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Lương hưu thấp nhất là bao nhiêu khi cải cách tiền lương từ 01/7/2024?

Khi cải cách tiền lương sẽ bãi bỏ lương cơ sở, vậy lương hưu thấp nhất là bao nhiêu từ 01/7/2024 là băn khoăn của nhiều người.

Theo quy định hiện hành tại Điều 56 và Điều 71 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định về mức hưởng lương hưu thấp nhất khi tham gia BHXH bắt buộc là bằng mức lương cơ sở. Cụ thể tại khoản 5 Điều 56:

“5. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này bằng mức lương cơ sở, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 của Luật này.

Hiện nay, lương cơ sở đang ở mức 1.800.000 đồng theo quy định tại Nghị định 24/2023 do đó, mức lương hưu thấp nhất ở mức là 1.800.000 đồng/tháng.

Theo Nghị quyết 104/2023/QH15, Quốc hội quyết nghị từ ngày 01/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW, lúc này sẽ tiến hành bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương như áp dụng hiện nay mà xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Theo quy định pháp luật hiện hành trường hợp áp dụng cách tính lương hưu theo Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được hướng dẫn bởi Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP như sau:

Mức lương hưu hằng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trong đó:

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người tham gia BHXH bắt buộc sẽ phụ thuộc vào tiền lương đóng BHXH hằng tháng của người lao động và có nhân với hệ số trượt giá (hay hệ số điều chỉnh tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội) tương ứng hàng năm.

Về mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được thực hiện theo quy định tại Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Điều 9 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Lưu ý: Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định bằng mức lương cơ sở.

Do đó, khi cải cách tiền lương sẽ thực hiện bỏ lương cơ sở lúc này mức lương hưu thấp nhất nhận được cũng sẽ thay đổi. Vậy khi bỏ lương cơ sở, thì mức lương thấp nhất sẽ là bao nhiêu?

Việc thay đổi mức lương hưu thấp nhất theo tinh thần Nghị quyết 27 nhằm bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

lương hưu thấp nhất là bao nhiêu khi cải cách từ 01/7/2024Lương hưu thấp nhất khi cải cách tiền lương là bao nhiêu?

Căn cứ theo Báo cáo 840/BC-UBTVQH15 về tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), có nội dung như sau:

Theo Nghị quyết số 27-NQ/TW thì “mức lương cơ sở” sẽ được bãi bỏ, do đó, không còn căn cứ thực hiện được việc điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH để tính lương hưu và tính hưởng một số chế độ BHXH (một số khoản trợ cấp BHXH dựa trên “mức lương cơ sở”) và một số chế độ ở các luật khác…

Theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đánh giá tác động của cải cách tiền lương đối với các quy định của Luật BHXH, trong đó có việc bãi bỏ “mức lương cơ sở”.  Chính phủ đã đề xuất bổ sung quy định về khái niệm “Mức tham chiếu” thay cho “mức lương cở sở” để làm căn cứ tính lương hưu cũng như các chế độ BHXH.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm đánh giá tác động, đồng thời tiến hành nghiên cứu xây dựng một số nguyên tắc cụ thể xác định mức tham chiếu để thực hiện từ ngày 01/7/2024 khi cải cách tiền lương cũng như khi Luật BHXH có hiệu lực, đúng theo quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 28-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách BHXH.

Bên cạnh đó, khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ xảy ra độ chênh lệch lớn giữa lương hưu của người nghỉ hưu và người đang làm việc do tăng lương mới rất cao.

Do đó, cần bổ sung quy định “mức tham chiếu” cụ thể này trong dự thảo Luật (dưới dạng nguyên tắc tính vào thời điểm cải cách tiền lương).

Theo Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi có nội dung giải thích về thuật ngữ "mức tham chiếu" như sau:

Mức tham chiếu là mức tiền do Chính phủ quy định dùng để tính mức đóng, mức hưởng một số chế độ bảo hiểm xã hội trong Luật này. Mức tham chiếu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế và phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm xã hội.

Nếu dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi được thông qua thì mức hưởng lương hưu thấp nhất sẽ được điều chỉnh dựa theo căn cứ là mức tăng tham chiếu thay vì mức lương cơ sở như trước đây.

Thời điểm này, vẫn chưa có văn bản chính thức về mức điều chỉnh lương hưu, do vậy mức tham chiếu trên chỉ mới là dừng lại ở việc đề xuất.

Hiểu Luật sẽ tiếp tục cập nhật khi có thông tin mới nhất.

Trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất, Chính phủ đã đề xuất bổ sung quy định chuyển tiếp lương hưu tối thiểu nhằm bảo lưu quy định trong luật hiện hành.

Tuy nhiên chỉ áp dụng với người đóng BHXH bắt buộc trước ngày dự thảo Luật BHXH sửa đổi có hiệu lực (01/7/2025) và tham gia từ đủ 20 năm trở lên.

Mức tham chiếu trong dự thảo Luật sửa đổi được áp dụng bằng mức lương cơ sở nếu chưa bãi bỏ (hiện hành 1,8 triệu đồng); đến khi mức lương cơ sở bị bỏ thì tham chiếu không thấp hơn.


Trên đây là thông tin về việc lương hưu thấp nhất là bao nhiêu khi cải cách từ 01/7/2024.

Nếu cần giải đáp về các quy định của pháp luật, hãy gọi ngay các chuyên viên pháp lý theo số  1900.6199 để được hỗ trợ

Có thể bạn quan tâm

X