hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 22/01/2024
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Phí làm Sổ đỏ sắp tăng cao, có đúng không?

Khi dự thảo Luật Đất đai được thông qua, thông tin phí làm Sổ đỏ sắp tăng cao được nhiều người quan tâm. Thực hư vấn đề này thế nào, cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây của HieuLuat.

Phí làm Sổ đỏ sắp tăng cao, có đúng không?

Theo quy định tại Điều 114 Luật Đất đa 2013 về bảng giá đất thì

“1. Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.

Trong thời gian thực hiện bảng giá đất, khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có biến động thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp.

Như vậy theo Luật Đất đai 2013, căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành

Khoản 2 Điều 159 Luật Đất đai mới đã bỏ qua khung giá đất mà bảng giá đất được xây dựng theo khu vực, vị trí. Đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất thì xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn.

Nội dung tại Điều 159 cũng nêu rõ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026.

Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01/01 của năm tiếp theo.

Như vậy, khi xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí thì giá đất sẽ tăng cao hơn nhiều so với giá của bảng giá đất hiện hành.

Bảng giá đất hiện nay được được quy định theo nguyên tắc đất thuộc loại đất nào thì áp dụng khung giá đất của loại đất đó và phải phù hợp với khung giá đất. (Căn cứ khoản 3 Điều 11 Nghị định 44/2014/NĐ-CP, được bổ sung bởi khoản 2 Điều 3 Nghị định 01/2017/NĐ-CP)

phí làm Sổ đỏ sắp tăng cao đúng khôngPhí làm Sổ đỏ sẽ tăng cao?

Tại khoản Điều 257 Luật Đất đai mới quy định:

“1. Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025; trường hợp cần thiết Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của Luật này cho phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương.

Do đó, từ nay đến hết 31/12/2025, người dân đi làm Sổ đỏ vẫn áp dụng theo bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của Luật Đất đai 2013.

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 10/2022/NĐ-CP và Thông tư 13/2022/TT-BTC, mức lệ phí trước bạ phải nộp đối với nhà đất khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà là 0,5% x giá tính lệ phí trước bạ.

Như vậy khi đăng ký Sổ đỏ thì lệ phí trước bạ phải nộp = 0,5% x (giá 1m2 đất trong bảng giá đất x diện tích được cấp sổ).

Có thể thấy, người đang sử dụng đất và đất đã đủ điều kiện để cấp Sổ nhưng chưa làm Sổ đỏ nên thực hiện thủ tục này từ nay đến hết năm 2025 để tránh phí làm Sổ đỏ tăng cao vào năm 2026, thời điểm bảng giá đất được xây dựng theo khu vực, vị trí, đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn như theo quy định tại Luật Đất đai mới.

Các khoản chi phí phải nộp làm Sổ đỏ lần đầu 

Chi phí cấp sổ đỏ lần đầu được hiểu là những khoản chi phí mà người sử dụng đất có nghĩa vụ kê khai, đóng nộp với Nhà nước (trừ trường hợp được miễn, giảm, ghi nợ) hiện nay như sau:

- Tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP;

- Tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định 46/2014/NĐ-CP;

- Lệ phí trước bạ theo quy định tại Nghị định 10/2022/NĐ-CP;

- Phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được tính toán, đóng nộp theo quy định tại Thông tư 85/2019/TT-BTC và theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi có đất;

>>> Xem chi tiết cách tính, mức đóng các khoản phí khi làm Sổ đỏ lần đầu.

Trên đây là thông tin giải đáp cho vấn đề phí làm Sổ đỏ sắp tăng cao. Nếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

X