hieuluat
Chia sẻ email

Cán bộ, công chức cần biết: Thời điểm ban hành quy định chế độ tiền lương mới

Thời điểm ban hành Nghị định quy định chế độ tiền lương mới được Chính phủ nêu tại Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Thời điểm ban hành Nghị định quy định chế độ tiền lương mới

Cụ thể, theo Thông tin Chính phủ tại nội dung Nghị quyết 01/NQ-CP mới ban hành, Chính phủ triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW 2018 của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính nhà nước trước ngày 31/3/2024.

Bên cạnh đó, xác định rõ trách nhiệm từng bộ, ngành, địa phương cũng như người đứng đầu để làm cơ sở thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 01/7/2024.

Trong nội dung Phụ lục IV kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP về một số nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, lĩnh vực năm 2024, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện, trong tháng 5/2024 phải hoàn thành Nghị định quy định chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Như vậy có thể thấy, tháng 5/2024 sẽ là thời điểm hoàn thành Nghị định quy định chế độ tiền lương mới. Cũng vào thời điểm này, chúng ta sẽ biết thông tin cụ thể từng bảng lương theo vị trí việc làm.

Hiện nay, chế độ tiền lương của cán bộ, công viên chức và lực lượng vũ trang được thực hiện theo các quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Nếu Nghị định quy định chế độ tiền lương mới cho các đối mới được ban hành có thể sẽ thay thế cho Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Ngoài ra, nội dung Nghị quyết cũng đề cập đến việc tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, công chức, công vụ và thủ tục hành chính; đồng thời tập trung xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia.

Đẩy mạnh phát triển các hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp...

thời điểm ban hành Nghị định quy định chế độ tiền lương mớiĐã có thời điểm ban hành Nghị định quy định chế độ tiền lương mới.

Các đối tượng được áp dụng bảng lương mới từ 01/7/2024

Theo Nghị quyết 104/2023/QH15 về Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2024 sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

Trên tinh thần Nghị quyết 27 năm 2018 sẽ:

- Xây dựng 05 bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành;

- Chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

5 bảng lương mới theo vị trí việc làm gồm:

(1) - Bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã

(2) - Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo

(3) Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm)

(4) Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an

(5) Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Có thể thấy, từ thời điểm 01/7/2024 5 bảng lương mới theo vị trí việc làm khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ áp dụng đối với các đối tượng dưới đây:

Một là cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo;

Hai là công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo;

Thứ ba, sĩ quan quân đội

Thứ tư là sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an

Thứ năm là quân nhân chuyên nghiệp

Thứ sáu là chuyên môn kỹ thuật công an

Thứ bảy là công nhân quốc phòng

thứ tám là công nhân công an

Đến thời điểm hiện hành vẫn chưa có văn bản chính thức ban hành 5 bảng lương mới. HieuLuat sẽ tiếp tục cập nhật khi có thông tin.

Trên đây là thông tin về thời điểm ban hành Nghị định quy định chế độ tiền lương mới​. Nếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

X