hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 06/02/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

10 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên

Từ 23/3/2020, việc đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng và trung cấp sẽ căn cứ vào quy định tại Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT.

Chất lượng chương trình đào tạo được đánh giá trên cơ sở thu thập, xử lý thông tin, đưa ra những nhận định dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá đối với toàn bộ các hoạt động liên quan đến chương trình đào tạo trong trường.

Cụ thể, căn cứ vào 10 tiêu chuẩn sau đây:

- Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra;

- Tiêu chuẩn 2: Bản mô tả và chương trình đào tạo;

- Tiêu chuẩn 3: Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học;

- Tiêu chuẩn 4: Phương pháp tiếp cận trong dạy và học;

- Tiêu chuẩn 5: Tuyển sinh và hỗ trợ người học;

tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo giáo viên
10 tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo giáo viên (Ảnh minh họa)


- Tiêu chuẩn 6: Đánh giá kết quả học tập của người học;

- Tiêu chuẩn 7: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên và nhân viên;

- Tiêu chuẩn 8: Cơ sở vật chất và trang thiết bị;

- Tiêu chuẩn 9: Bảo đảm và nâng cao chất lượng;

- Tiêu chuẩn 10: Kết quả đầu ra.

Các tiêu chuẩn này được đánh giá theo thang 7 mức từ “Hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu của tiêu chí, phải có giải pháp khắc phục ngay” đến “Đáp ứng xuất sắc yêu cầu của tiêu chí.

Thông tư này được ban hành ngày 05/02/2020.

Vanbanluat

Thông báo văn bản mới

X