hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 26/02/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

2 Thông tư lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sắp bị bãi bỏ

Ngày 18/1/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 04/2019/TT-BTC về việc bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Bãi bỏ Thông tư lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Bãi bỏ Thông tư lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

 

Theo đó, kể từ ngày 4/3/2019, 2 Thông tư sau chính thức bị bãi bỏ:

- Thông tư số 61/2010/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với máy thu trực canh cấp cho ngư dân;

- Thông tư số 11/2012/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hoá là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X