hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 27/08/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

2 trường hợp công an nghĩa vụ được chuyển sang công an chuyên nghiệp

Ngày 23/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Công an nghĩa vụ chuyển sang công an chuyên nghiệp

Công an nghĩa vụ được chuyển sang công an chuyên nghiệp


Theo quy định, có 02 trường hợp hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được chuyển sang chế độ chuyên nghiệp. Cụ thể:

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ có thời gian phục vụ tại ngũ từ 15 tháng đến dưới 24 tháng, kết quả phân loại hàng năm đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên, bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp trong Công an nhân dân được xét, dự tuyển vào các học viện, trường Công an nhân dân theo quy định về tuyển sinh, tốt nghiệp ra trường được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp.

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ không thuộc trường hợp nêu trên, hết thời hạn phục vụ tại ngũ có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu sử dụng của Công an nhân dân, tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp.

Tiêu chuẩn và tỷ lệ chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết hạn phục vụ tại ngũ thực hiện theo quy định của Bộ Công an.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/10/2019.

Xem thêm:

Bảng lương Công an nhân dân 2019

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X