hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 12/06/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

3 lưu ý khi khám kết luận tỷ lệ tổn thương với người bị tai nạn lao động

Ngày 10/6/2019, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 3250/BYT-KCB về việc khám giám định thương tật đối với thương binh, tai nạn lao động.

Lưu ý khi khám giám định thương tật do tai nạn lao động

Lưu ý khi khám giám định thương tật do tai nạn lao động

 

Trong Công văn này, Bộ Y tế đã đưa ra 3 lưu ý trong quá trình khám, giám định, kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với mỗi đối tượng bị tai nạn lao động như sau:

- Khám xác định vị trí, tính chất, mức độ, tình trạng tổn thương của thương tích do tai nạn lao động;

- Khám xác định Có hay Không có di chứng tổn thương của thương tích do tai nạn lao động. Nếu có di chứng thì đánh giá tính chất, mức độ, tình trạng của di chứng đó;

- Xác định mức độ của thương tích do tai nạn lai động bao gồm cả tỷ lệ % của thương tích và tỷ lệ % do di chứng tổn thương gây ra.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X