hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 05/12/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

3 trường hợp được thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT

Ngày 29/11/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 4996/BHXH-CSYT về việc triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Theo Công văn này, trong thời gian chờ Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, Bảo hiểm xã hội hướng dẫn một số nội dung về khám chữa bệnh BHYT.

Có 3 trường hợp được thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT

Có 3 trường hợp được thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT

 

Theo đó, có 3 trường hợp được thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT:

- Điều trị nội trú tại cơ sở KCB tuyến tỉnh và tương đương, tuyến Trung ương và tương đương không ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT; khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện và tương đương không ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT;

- Khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh ban đầu nhưng không thực hiện đầy đủ thủ tục khám chữa bệnh theo quy định tại Khoản 1, Điều 28 Luật Bảo hiểm y tế;

- Người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT lũy kế trong năm tài chính lớn hơn 06 tháng lương cơ sở nhưng chưa được miễn cùng chi trả tại cơ sở khám chữa bệnh.

Và trường hợp khác thực hiện sau khi có hướng dẫn của Bộ Y tế.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X