hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 28/11/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

4 hình thức xử lý sản phẩm sau thu hồi

Ngày 15/11/2018, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phẩm.

Theo Thông tư này, có 4 hình thức xử lý sản phẩm sau thu hồi:

- Khắc phục lỗi ghi nhãn: áp dụng với sản phẩm vi phạm về ghi nhãn;

- Chuyển mục đích sử dụng: áp dụng với sản phẩm vi phạm có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng không sử dụng được trong thực phẩm nhưng có thể sử dụng vào lĩnh vực khác;

Có 4 hình thức xử lý sản phẩm sau thu hồi

Có 4 hình thức xử lý sản phẩm sau thu hồi

- Tái xuất: áp dụng đối với sản phẩm nhập khẩu có chất lượng, mức giới hạn an toàn không phù hợp với hồ sơ hoặc gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng;

- Tiêu hủy: áp dụng đối với sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng hoặc mức giới hạn an toàn không phù hợp với hồ sơ, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, không thể chuyển mục đích sử dụng hoặc tái xuất…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X