hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 31/08/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

5 tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên trường phổ thông

Ngày 22/8/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT nhằm ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Thông tư đã quy định 5 tiêu chuẩn chuẩn nghề nghiệp giáo viên bao gồm:

- Phẩm chất nhà giáo: Trong tiêu chuẩn này, chia thành 2 tiêu chí gồm đạo đức nhà giáo và phong cách nhà giáo;

- Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ: Nhà giáo phải nắm vững chuyên môn và thành thạo nghiệp vụ; Thường xuyên cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Trong tiêu chuẩn này đặt ra 5 tiêu chí: Phát triển chuyên môn bản thân;  Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; Tư vấn và hỗ trợ học sinh;

Có 5 tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên trường phổ thông

Có 5 tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên trường phổ thông

 

- Xây dựng môi trường giáo dục là việc giáo viên thực hiện xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh dân chủ, phòng, chống bạo lực học đường.

Vì thế, tiêu chuẩn này đặt ra 3 tiêu chí: Xây dựng văn hóa nhà trường; Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường; Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường;

- Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội: Tiêu chuẩn này có 3 tiêu chí đi kèm: Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ học sinh với các bên liên quan; Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện dạy học; Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh;

- Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc; ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học, giáo dục.
Giáo viên tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mỗi năm một lần vào cuối năm học; Người đứng đầu trường phổ thông đánh giá giáo viên 02 năm một lần vào cuối năm học.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/10/2018.

 

hieuluat.vn

 

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X