hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 12/07/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

6 biện pháp phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục

Mới đây, ngày 10/7/2019 Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành Kế hoạch 558/KH-BGDĐT về việc phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm 2019.

Trong Kế hoạch này có 6 giải pháp chủ yếu để phòng chống bạo lực học đường, bao gồm:

- Tổ chức tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường;

- Lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực học đường vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục;

6 biện pháp phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục

6 biện pháp phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục

 

- Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện phòng, chống bạo lực học đường;

- Nâng cao năng lực cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động trong công tác phòng chống bạo lực học đường;

- Hoàn thiện thể chế triển khai công tác phòng, chống bạo lực học đường;

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống bạo lực học đường tại các cơ quan quản lý giáo dục các cấp, cơ sở giáo dục.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X