hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Bảy, 04/05/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

6 khoản không được tính vào chi phí hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DN nhỏ và vừa

Ngày 18/3/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 15/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo Thông tư này, 6 khoản sau sẽ không được tính vào chi phí hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DN nhỏ và vừa:

- Các khoản thiệt hại đã được Nhà nước hỗ trợ hoặc cơ quan bảo hiểm, bên gây thiệt hại bồi thường;

- Các khoản chi phạt do vi phạm hành chính, bao gồm: Vi phạm pháp luật giao thông, vi phạm pháp luật kế toán thống kê và các khoản vi phạm hành chính khác;

Cơ chế quản lý tài chính của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cơ chế quản lý tài chính của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

- Các khoản chi không có hóa đơn hoặc chứng từ chi không hợp lệ, hợp pháp;

- Các khoản chi thuộc nguồn kinh phí khác đài thọ;

- Các khoản chi ủng hộ địa phương, các tổ chức xã hội, các cơ quan khác;

- Các khoản chi vượt định mức.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2019 và áp dụng từ năm tài chính 2019.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X