hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 17/01/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

6 nguyên tắc thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn

Ngày 31/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 49/2018/TT-NHNN quy định về tiền gửi có kỳ hạn.

Theo Thông tư này, có 6 nguyên tắc thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn như sau:

- Tổ chức tín dụng nhận tiền gửi có kỳ hạn phù hợp với phạm vi hoạt động được phép theo quy định của pháp luật và Giấy phép thành lập, hoạt động của tổ chức tín dụng;

- Khách hàng chỉ được gửi, nhận chi trả tiền gửi có kỳ hạn thông qua tài khoản thanh toán của chính khách hàng đó;

6 nguyên tắc thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn

Có 6 nguyên tắc thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn

 

- Khách hàng thực hiện hoặc thông qua người đại diện hợp pháp để thực hiện việc gửi, nhận chi trả tiền gửi có kỳ hạn theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng phù hợp với quy định của pháp luật;

- Đối với tiền gửi chung có kỳ hạn, khách hàng gửi, nhận chi trả tiền gửi có kỳ hạn thông qua tài khoản thanh toán chung của tất cả khách hàng. Người cư trú và người không cư trú không được gửi tiền gửi chung có kỳ hạn. Tổ chức và cá nhân không được gửi tiền gửi chung có kỳ hạn bằng ngoại tệ;

- Thời hạn gửi tiền được thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng;

- Đồng tiền chi trả gốc, lãi tiền gửi có kỳ hạn là đồng tiền mà khách hàng đã gửi.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/7/2019.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X