hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 22/05/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Áp dụng mức lương cơ sở mới trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

Ngày 16/5/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 1602/BHXH-CSYT về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Theo Công văn này, từ 1/7/2019, lương cơ sở tăng lên 1.490.000 đồng/tháng, vì vậy để thống nhất thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo đúng quy định (kể cả người tham gia BHYT vào viện trước 1/7/2019 nhưng ra viện từ 1/7/2019) cần lưu ý:

- Xác định mức hưởng BHYT như sau:

+ 15% mức lương cơ sở tương đương 223.500 đồng;

+ 6 tháng lương cơ sở tương đương 8.940.000 đồng.

Áp dụng mức lương cơ sở mới trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

Áp dụng mức lương cơ sở mới trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

 

- Xác định mức thanh toán trực tiếp:

+ 0.15 lần mức lương cơ sở tương đương 223.500 đồng;

+ 0.5 lầ mức lương cơ sở tương đương 745.000 đồng;

+ 1 lần mức lương cơ sở tương đương 1.490.000 đồng;

+ 2.5 lần mức lương cơ sở tương đương 3.725.000 đồng.

- Mức thanh toán chi phí vật tư y tế không vượt quá 45 tháng lương cơ sở tương đương 67.050.000 đồng.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X