hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 14/11/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Bệnh viện y học cổ truyền tự đánh giá trước 30/11/2018

Ngày 9/11/2018, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 6817/QĐ-BYT hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế và phân công kiểm tra chéo của các bệnh viện y học cổ truyền năm 2018.

Đánh giá bệnh viện y học cổ truyền được thực hiện trước ngày 30/12/2018

Đánh giá bệnh viện y học cổ truyền được thực hiện trước ngày 31/12/2018

 

Theo đó, các bệnh viện y học cổ truyền trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện y học cổ truyền các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tự kiểm tra, đánh giá và hoàn thành trước ngày 30/11/2018.

Cơ quan quản lý, bệnh viện y học cổ truyền được phân công kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện trước 31/12/2018 và sau khi bệnh viện hoàn thành tự kiểm tra đánh giá.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X