hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 15/01/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

BHXH Việt Nam: Không kết hợp giải quyết việc riêng khi đi công tác nước ngoài

Đây là nội dung được quy định trong Quyết định 2596/QĐ-BHXH ban hành ngày 26/12/2018 về Quy chế làm việc của BHXH Việt Nam.

Theo Quyết định này, việc đi công tác nước ngoài của BHXH phải tuân theo các quy định nghiêm ngặt.

- Tổng Giám đốc đi công tác nước ngoài phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

Quy chế làm việc của BHXH Việt Nam

Đã có quy chế làm việc của BHXH Việt Nam

 

- Công chức, viên chức trong hệ thống BHXH đi công tác nước ngoài phải được Tổng Giám đốc đồng ý;

- Chỉ tổ chức các đoàn đi công tác theo kế hoạch đã được duyệt của BHXH Việt Nam. Trường hợp phát sinh ngoài kế hoạch, Vụ Hợp tác quốc tế phải báo cáo rõ mục đích, nội dung, thành phần, kinh phí… trình Tổng Giám đốc xem xét quyết định;

- Công chức, viên chức không kết hợp đi công tác nước ngoài với giải quyết việc riêng của cá nhân…

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X