hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 12/05/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Bộ Giáo dục hướng dẫn thu học phí mùa dịch Covid-19

Đây là nội dung chính được đề cập tại Công văn số 1620/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019 - 2020; 2020 - 2021 và chỉ đạo điều hành giá năm 2020.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị, trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, việc thực hiện các khoản thu đối với năm học 2019 - 2020 phải đảm bảo nguyên tắc:

Đối với cơ sở giáo dục công lập

- Trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch nếu không triển khai học trực tuyến thì không thực hiện thu học phí;

- Chỉ thu học phí khi tổ chức học trực tuyến hoặc bố trí học bù;

- Mức thu thực hiện theo Quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đảm bảo nguyên tắc theo số tháng thực học.

hướng dẫn thu học phí

Bộ Giáo dục hướng dẫn thu học phí mùa dịch Covid-19 (Ảnh minh họa)
 

Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập

- Nếu không tổ chức học trực tuyến thì sẽ không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ. Nếu đã thu thì phải thanh toán bù trừ khi học sinh đi học trở lại và quyết toán vào cuối năm học với phụ huynh học sinh;

- Nếu tổ chức học trực tuyến thì căn cứ vào tình hình thực tế triển khai, các khoản chi phí phát sinh cần thiết để triển khai các hoạt động tổ chức dạy, thời gian thực tế học trực tuyến… để xác định mức thu hợp lý trên nguyên tắc chia sẻ khó khăn chung giữa cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh.

Tuy nhiên, không được vượt quá mức thu, tổng thu cả năm học đã cam kết, công khai từ đầu năm học, đồng thời, có chính sách giảm mức thu phù hợp với điều kiện của học sinh, sinh viên.

Công văn này được ban hành ngày 11/5/2020.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X