hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 11/07/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Bộ Tư pháp rà soát đối tượng tinh giản biên chế

Ngày 5/7/2019, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn 2488/BTP-TCCB về việc rà soát đối tượng tinh giản biên chế.

Bộ Tư pháp tiến hành rà soát đối tượng tinh giản biên chế

Bộ Tư pháp tiến hành rà soát đối tượng tinh giản biên chế

 

Theo Công văn này, Bộ Tư pháp đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ tiến hành kiểm tra, rà soát, báo cáo các đối tượng công chức, viên chức có:

- 2 năm liên tiếp (2017 và 2018) hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;

- 1 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ;

- 1 năm hoàn thành nhiệm vụ và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ.

Các đơn vị phải bố trí vị trí việc làm khác phù hợp năng lực các đối tượng trên hoặc đề xuất Bộ Tư pháp tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật.

                hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X