hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 09/10/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực tài nguyên môi trường

Ngày 5/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực tài nguyên môi trường

Cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực tài nguyên môi trường

 

Theo đó, Nghị định bãi bỏ, sửa đổi một số quy định về quản lý chất thải và phế liệu như sau:

- Sửa điều kiện về nhân sự cơ sở xử lý chất thải để được cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại: Một cơ sở xử lý chất thải nguy hại phải có ít nhất 01 người đảm nhiệm việc quản lý, điều hành; có ít nhất 01 người hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành liên quan đến môi trường hoặc hóa học.

- Bãi bỏ quy định nhân sự cơ sở xử lý chất thải, trạm trung chuyển phải được đóng bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định của pháp luật; có hợp đồng lao động dài hạn trong trường hợp không có tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy tờ tương đương) hoặc không thuộc ban lãnh đạo hoặc biên chế của tổ chức, cá nhân đăng ký cấp phép xử lý chất thải nguy hại.

Ngoài ra, Nghị định sửa đổi điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, điều kiện cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; điều kiện cấp phép xử lý chất thải nguy hại…

 

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X