hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 19/07/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Cắt giảm mạnh rào cản về điều kiện kinh doanh trong nông nghiệp

Ngày 17/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 53/NQ-CP về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững.

Để thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, cần thực hiện nhiệm vụ sau:

- Hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính; cắt giảm mạnh các rào cản về điều kiện kinh doanh trong nông nghiệp;

- Phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp bảo đảm phù hợp với nhu cầu thị trường, kế hoạch và chiến lược phát triển ngành nông nghiệp;

Khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả

Khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả

 

- Đổi mới cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến mở rộng thị trường;

- Hoàn thiện chính sách tín dụng cho các dự án nông nghiệp theo hướng hỗ trợ, khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp;

- Điều chỉnh chính sách thuế hợp lý nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho nông nghiệp;

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong nông nghiệp…

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X