hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 16/05/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Chỉ được nhận mức tiền thưởng cao nhất nếu đạt nhiều danh hiệu thi đua ngành kiểm sát

Ngày 14/5/2019, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư 01/2019/TT-VKSTC quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Thông tư này đã ban hành nguyên tắc thưởng tiền đối với tổ chức, cá nhân được khen thưởng như sau:

- Trong cùng một thời điểm, cùng một thành tích, một tập thể hoặc một cá nhân nếu đạt nhiều danh hiệu thi đua kèm theo các mức tiền thưởng khác nhau thì nhận mức tiền thưởng cao nhất;

Công tác thi đua khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân

Công tác thi đua khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân

 

- Trong cùng một thời điểm, một cá nhân đạt nhiều danh hiệu thi đua, thời gian để đạt được các danh hiệu thi đua đó khác nhau thì được nhận tiền thưởng của các danh hiệu thi đua đó;

- Trong cùng một thời điểm, một tập thể hoặc một cá nhân vừa đạt danh hiệu thi đua, vừa đạt hình thức khen thưởng thì được nhận tiền thưởng của danh hiệu thi đua và của hình thức khen thưởng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 28/6/2019.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X