hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 21/06/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Chi phí quảng cáo trên Google, Facebook được trừ khi tính thuế TNDN

Ngày 13/6/2019, Cục Thuế Hà Nội đã ban hành Công văn 45551/CT-TTHT về chi phí quảng cáo trên Google, Facebook.

Chi phí quảng cáo trên Google, Facebook được trừ khi tính thuế TNDN

Chi phí quảng cáo trên Google, Facebook được trừ khi tính thuế TNDN

 

Theo Công văn này, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ quảng cáo trên internet do Google và Facebook cung cấp trực tiếp thì:

- Có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thay thuế nhà thầu;

- Được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với khoản chi phí quảng cáo qua Google, Facebook nếu thực tế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đáp ứng điều kiện về hóa đơn, chứng từ.

Trường hợp không có hóa đơn thì phải có tờ khai và chứng từ nộp thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X