hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 21/05/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Chính phủ đề nghị xem xét đưa ra gói kích thích kinh tế mới

Bên cạnh việc kiến nghị hoãn tăng lương cơ sở và lương hưu, đây cũng là đề xuất của Chính phủ tại Báo cáo số 237/BC-CP ngày 19/5/2020 về phòng chống dịch Covid-19 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, Chính phủ sẽ tiếp tục xây dựng và đề nghị Quốc hội xem xét, ban hành các cơ chế, chính sách giải pháp thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, xem xét đưa ra gói kích thích kinh tế mới trong bối caanhr dịch Covid-19 vẫn kéo dài trên phạm vi toàn cầu.

Đồng thời kích cầu tiêu dùng nội địa, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp; bảo đảm nguồn lực cho phòng chống dịch và an sinh xã hội.

đưa ra gói kích thích kinh tế mới

Chính phủ đề nghị xem xét đưa ra gói kích thích kinh tế mới (Ảnh minh họa)
 

Chính phủ khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, khả năng thích ứng, tận dụng cơ hội phát triển.

Đặc biệt, sớm đưa hệ thống mạng 5G vào hoạt động với thiết bị sản xuất trong nước; phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái số, làm chủ công nghệ nền tảng; xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế mới, nhất là mô hình kinh tế số, kinh tế chia sẻ.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X