hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 05/06/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Chính phủ khuyến khích cơ sở giáo dục công lập tự chủ tài chính

Ngày 4/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 35/NQ-CP tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2025.

Theo ý kiến của Chính phủ, việc huy động các nguồn lực của xã hội cho giáo dục và đào tạo thời gian qua vẫn khiêm tốn, hạn chế. Đặc biệt là nguồn lực thu hút vào khối ngoài công lập còn rất thấp so với tiềm năng. Vì vậy, cần có những biện pháp thu hút nguồn lực để phát triển giáo dục ở tất cả các cấp học, trình độ đào tạo.

- Đổi mới cơ chế phân bổ nguồn lực, quản lý, cấp pháp ngân sách Nhà nước theo hướng Nhà nước đảm bảo đầu tư cho các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu; chuyển từ hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục sang hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng chính sách, chuyển từ hỗ trơ theo cơ chế cấp pháp bình quân sang cơ chế Nhà nước đặt hàng;

Chính phủ huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục

Chính phủ huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục

- Xây dựng chính sách về quyền lợi của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được tuyển dụng, làm việc tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập, bảo đảm ít nhất ngang với quyền lợi nhà giáo làm việc tại cơ sở giáo dục công lập;

- Cải cách chính sách, đơn giản hóa thủ tục cho nhà đầu tư trong quá trình thành lập, hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập;

- Đối xử bình đẳng, không phân biệt cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập;

- Đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục công lập; khuyến khích cơ sở giáo dục công lập tự chủ tài chính.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X