Giải đáp pháp luật trực tuyến
Thứ Ba, 29/12/2020

Tinh giản biên chế với viên chức khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp

Ngày 25/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 150/2020/NĐ-CP với nhiều quy định mới liên quan đến chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, trong đó có chính sách với viên chức khi chuyển đổi. 

4 điều kiện chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần

Theo Điều 4 Nghị định 150/2020/NĐ-CP, các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 150/2020/NĐ-CP thực hiện chuyển thành công ty cổ phần khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư hoặc tự đảm bảo được chi thường xuyên trong năm gần nhất với thời điểm thực hiện chuyển đổi.

- Còn vốn nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính và xác định lại giá trị đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thuộc danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ quyết định trong từng thời kỳ.

Danh mục này không bao gồm các ngành, các lĩnh vực mà pháp luật chuyên ngành quy định không thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần.

- Có phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

 

chinh sach voi vien chuc tai don vi su nghiep chuyen doi
Chính sách với viên chức tại đơn vị sự nghiệp chuyển đổi (Ảnh minh họa)


Viên chức dôi dư sẽ bị tinh giản biên chế 

Điều 38 Nghị định 150/2020 quy định về chính sách đối với viên chức, người lao động dôi dư khi chuyển đổi sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Cụ thể như sau:

Điều 38. Chính sách đối với người lao động dôi dư

1. Đối với viên chức, viên chức quản lý làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi: Tại thời điểm xác định giá trị, đơn vị không bố trí được việc làm tại công ty cổ phần theo phương án sử dụng lao động thì được hưởng chính sách về tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ.

2. Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi: Tại thời điểm xác định giá trị, đơn vị không bố trí được việc làm tại công ty cổ phần theo phương án sử dụng lao động thì được hưởng chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định của Chính phủ.

Theo quy định cũ tại Quyết định 22/2015/QĐ-TTg, người lao động dôi dư tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp được hưởng chính sách như đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Như vậy, từ 15/02/2021, từ thời điểm xác định giá trị, đơn vị sự nghiệp công lập không bố trí được việc làm tại công ty cổ phần thì viên chức đang làm việc được hưởng chính sách về tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định 143/2020/NĐ-CP.


Đơn vị sự nghiệp chuyển đổi được hưởng nhiều ưu đãi 

Căn cứ Điều 36 Nghị định này, chính sách ưu đãi cho đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi như sau:

- Công ty cổ phần chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng các chính sách ưu đãi như doanh nghiệp thành lập mới.

- Được hưởng các ưu đãi về lệ phí trước bạ.

- Được ký lại các hợp đồng thuê đất, thuê nhà cửa, vật kiến trúc của các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.

- Được tham gia cung cấp dịch vụ công khi đáp ứng các điều kiện theo quy định hiện hành của nhà nước về đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm...

- Đối với nhà ở cán bộ, công nhân viên đầu tư bằng nguồn Quỹ phúc lợi của đơn vị sự nghiệp công lập thì chuyển giao cho cơ quan quản lý nhà đất của địa phương để quản lý.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập khi chuyển sang công ty cổ phần được áp dụng các ưu đãi về hoạt động khoa học, công nghệ…

Nghị định 150/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/02/2021.

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới