hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 03/02/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Chính thức: Từ 01/3/2020, bằng đại học không ghi hệ đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học.

Văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học gồm: Bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và các văn bằng trình độ tương đương.

Theo đó, nội dung chính ghi trên văn bằng bao gồm:

- Tiêu đề

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, văn bằng trình độ tương đương);

- Ngành đào tạo;

- Tên cơ sở giáo dục đại học cấp văn bằng;

- Họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng;

- Ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng;

- Hạng tốt nghiệp (nếu có);

- Địa danh, ngày tháng năm cấp văn bằng;

- Chức danh, chữ ký, họ, chữ đệm, tên của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định;

- Số hiệu, số vào sổ gốc cấp văn bằng.

bằng đại học không ghi hệ đào tạo
Từ 01/3/2020, bằng đại học không ghi hệ đào tạo (Ảnh minh họa)


Như vậy, từ ngày Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực (ngày 01/3/2020), trên bằng đại học sẽ không còn ghi hình thức đào tạo: “Chính quy” hoặc một trong các hình thức “Vừa làm vừa học”, “Học từ xa”, “Tự học có hướng dẫn” như mẫu Bằng tốt nghiệp đại học ban hành kèm theo Thông tư 19/2011/TT-BGDĐT trước đây.

Mà thay vào đó, hình thức đào tạo sẽ được ghi trên phụ lục văn bằng cùng với các thông tin như: Tên cơ sở giáo dục đại học cấp bằng, chuyên ngành đào tạo, ngày nhập học, ngôn ngữ đào tạo, thời gian đào tạo...

Cũng thông tin thêm, bằng tốt nghiệp đại học vẫn sẽ ghi xếp loại tốt nghiệp: Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình khá hoặc Trung bình theo Quy chế đào tạo.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X