hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 17/02/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Chống dịch như “chống giặc” nhưng phải ổn định kinh tế vĩ mô

Chính phủ đã thống nhất quan điểm chỉ đạo, điều hành tại Phiên họp thường kỳ tháng 01/2020 theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 14/02/2020.

Cụ thể, Chính phủ thống nhất vừa thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa tiếp tục kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nỗ lực phấn đấu cao nhất để đạt được mục tiêu tăng trường và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra.

Chính phủ yêu cầu:

- Các Bộ, ngành, địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, coi việc phòng, chống dịch như “chống giặc”, có phương án, kịch bản ứng phó với mọi tình huống;

- Bộ Y tế là đầu mối đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ổn định tâm lý của người dân;

chống dịch như chống giặc
Thủ tướng chỉ đạo chống dịch như chống giặc (Ảnh minh họa)
 

Đồng thời, cần ứng phó tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với phát triển kinh tế - xã hội:

- Từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, đánh giá và lượng hóa các tác động của dịch bệnh đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực…;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp, cập nhật, hoàn thiện kịch bản tăng trưởng, nghiên cứu các nội dung tại Đề án Nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế để đề xuất các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X