hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 25/09/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Chủ tịch UBND xã có quyền giải thể lớp mẫu giáo độc lập

Ngày 21/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 127/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục.

Nghị định yêu cầu việc quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục cần bảo đảm tính thống nhất, thông suốt và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về giáo dục.

Ngoài ra, phải bảo đảm tương ứng giữa nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm với nguồn lực tài chính, nhân sự, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục

Trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục

 

Theo Nghị định này, Chủ tịch UBND cấp xã cũng có khá nhiều trách nhiệm trong việc quản lý Nhà nước về giáo dục như:

- Cho phép thành lập, quyết định sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động giáo dục, giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập theo quy định;

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức đăng ký, huy động tối đa người trong độ tuổi đi học để phổ cập giáo dục…

- Thống kê, thông tin, báo cáo về UBND huyện và Phòng Giáo dục và đào tạo;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về giáo dục trong phạm vi quản lý;

- Nhiệm vụ khác mà pháp luật quy định.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2018.

 

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X