hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 26/12/2018
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Chứng từ điện tử có thể mang giá trị là bản gốc

Ngày 24/12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Theo Nghị định này, khi được thực hiện một trong các biện pháp sau thì chứng từ điện tử có giá trị là bản gốc:

- Chứng từ điện tử được ký số bởi cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi tạo chứng từ điện tử và cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm liên quan theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

 

- Hệ thống thông tin có biện pháp bảo đảm toàn vẹn chứng từ điện tử; ghi nhận cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đã khởi tạo chứng từ điện tử và cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm liên quan đã tham gia xử lý chứng từ điện tử và áp dụng: xác thực bằng chứng thư số, xác thực bằng sinh trắc học, xác thực từ hai yếu tố trở lên trong đó có yếu tố là mã xác thực dùng một lần hoặc mã xác thực ngẫu nhiên để xác thực cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi tạo chứng từ điện tử và cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm liên quan tham gia xử lý chứng từ điện tử;

- Biện pháp khác mà các bên tham gia giao dịch thống nhất lựa chọn, bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu, tính xác thực, tính chống chối bỏ, phù hợp với quy định của Luật giao dịch điện tử.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/2/2019.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X