hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 03/05/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Có 2 hình thức khoán kinh phí sử dụng ô tô công

Ngày 22/4/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 24/2019/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Theo Thông tư này, việc xác định mức  khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công có 2 cách: khoán theo km thực tế và khoán gọn.

- Đối với công đoạn đưa, đón từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại:

+ Khoán theo km thực tế:

Mức khoán = Số km từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại x Số ngày làm việc thực tế trong tháng x Đơn giá khoán

+ Khoán gọn

Mức khoán = Số km từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại x Số ngày đưa đón bình quân hàng tháng x Đơn giá khoán

Có 2 hình thức khoán kinh phí sử dụng ô tô công

Có 2 hình thức khoán kinh phí sử dụng ô tô công

 

- Đối với công đoạn đi công tác:

+ Khoán theo km thực tế:

Mức khoán = Tổng số km thực tế của từng lần đi công tác x Đơn giá khoán

+ Khoán gọn:

Mức khoán = Số km đi công tác bình quân hàng tháng x Đơn giá khoán

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 6/6/2019.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X