hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 22/01/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Công bố bộ sách giáo khoa tiếng Anh lớp 1 sử dụng từ năm học 2020 - 2021

Ngày 20/01/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 180/QĐ-BGDĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn tiếng Anh sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Sách giáo khoa tiếng anh lớp 1

Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 1 sử dụng từ năm học 2020 - 2021

Cụ thể bộ sách này bao gồm:

TT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

1

Tiếng Anh 1

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thuỷ, Lương Quỳnh Trang.

NXB Giáo dục Việt Nam

2

Tiếng Anh 1 

(Family and Friends)

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh.

NXB Giáo dục Việt Nam

3

Tiếng Anh 1 

(English Discovery)

Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên), Đỗ Thị Phi Nga.

NXB Đại học Sư phạm

4

Tiếng Anh 1

(I-leam Smart Start)

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý.

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

5

Tiếng Anh 1 

(Explore Our World)

Nguyễn Quốc Hùng (Chủ biên), Đỗ Thị Kim Thanh.

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

6

Tiếng Anh 1 

(Macmillan Next Move)

Hoàng Tăng Đức (Chủ biên), Nguyễn Mạnh Cường.

NXB Đại học

Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/01/2020.

hieuluat.vn

Tin cùng chủ đề

Thông báo văn bản mới

X