hieuluat
Chia sẻ email

Công nhận kết quả đào tạo trực tuyến trong thời gian dịch Covid-19

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn số 988/BGDĐT-GDĐH về bảo đảm chất lượng đào tạo từ xa trong thời gian phòng chống Covid-19.

Hiện nay, các trường đại học, học viện; các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm triển khai đào tạo từ xa đối với các khoá đào tạo chính quy, vừa làm vừa học nhằm ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Và để thống nhất việc triển khai đào tạo từ xa và công nhận kết quả học tập trong thời gian dịch Covid-19, Bộ Giáo dục đề nghị các trường thực hiện như sau:

- Đối với những học phần được tổ chức trên hệ thống đào tạo trực tuyến (ĐTTT) bao gồm hệ thống quản lý học tập (Learning Management System - LMS), hệ thống quản lý nội dung học tập (Learning Content Management System - LCMS):

Căn cứ vào kết quả đánh giá chất lượng người học, thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định công nhận kết quả học tập tích lũy đối với chương trình đào tạo chính quy và vừa làm vừa học trong thời gian dịch Covid-19.

công nhận kết quả học tập trực tuyến

Công nhận kết quả đào tạo trực tuyến trong thời gian dịch Covid-19 (Ảnh minh họa)

- Đối với những học phần chỉ tổ chức ĐTTT qua các công cụ dạy học trực tuyến theo thời gian thực (Real Time Conference - RTC) như: Microsoft Teams, Zoom, Webex, Google Hangouts Meet,... chỉ tổ chức đánh giá kết quả khi đã thực hiện đầy đủ khối lượng học tập của học phần.

Nếu chưa thực hiện được đầy đủ khối lượng học thì khi quay trở lại học tập trung, cơ sở đào tạo phải tổ chức học bù những nội dung chưa thể triển khai qua các công cụ dạy học trực tuyến (thí nghiệm, thực hành... nếu có) để đánh giá học phần, công nhận kết quả học tập tích lũy theo quy định, đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo…

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X