hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 22/08/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Cuối 2019 sẽ có Nghị định quy định quy trình tiêm thuốc độc

Ngày 19/8/2019, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 1041/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

Quy trình tiêm thuốc độc

Quy trình tiêm thuốc độc

Để đảm bảo triển khai có hiệu quả Luật Thi hành án hình sự 2019, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện Kế hoạch xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật như sau:

* Tháng 10/2019:

- Thông tư liên tịch hướng dẫn tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc;

- Thông tư quy định về đồ vật thuộc danh mục cấm đưa vào nơi chấp hành án phạt tù và việc thu giữ, xử lý đồ vật thuộc danh mục cấm;

- Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự;

- Nghị định quy định chi tiết chế độ ăn, ở, sinh hoạt, thăm gặp, khám bệnh, chữa bệnh đối với người chấp hành án phạt trục xuất trong thời gian lưu trú tại cơ sở lưu trú, chi phí mai táng đối với người chấp hành án phạt trục xuất chết tại cơ sở lưu trú…

* Tháng 11/2019:

- Nghị định quy định về quy trình thực hiện việc tiêm thuốc độc;

- Nghị định quy định chi tiết về tái hòa nhập cộng đồng đối với người bị kết án phạt tù…

Quyết định có hiệu lực từ ngày 19/8/2019.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X