hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 17/04/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Đã có Bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục

Ngày 12/4/2019, Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Mục đích của Bộ Quy tắc ứng xử này là điều chỉnh cách ứng xử của các thành viên trong cơ sở giáo dục theo chuẩn mực đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục dân tộc. Để đạt được mục đích này, Bộ Quy tắc tuân theo 5 nguyên tắc sau:

- Tuân thủ các quy định của pháp luật; phù hợp với chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa dân tộc;

Đã có Bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục

Đã có Bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục

 

- Thể hiện được các giá trị cốt lõi: Nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung thực trong mối quan hệ của mỗi thành viên trong cơ sở giáo dục đối với người khác, đối với môi trường xung quanh và đối với chính mình;

- Bảo đảm định hướng giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, phát triển phẩm chất, năng lực của người học; nâng cao đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục;

- Dễ hiểu, dễ thực hiện; phù hợp với lứa tuổi, cấp học và đặc trưng văn hóa mỗi vùng miền;

- Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội dung Bộ Quy tắc ứng xử phải được thảo luận dân chủ, khách quan, công khai và được sự đồng thuận của đa số các thành viên trong cơ sở giáo dục.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 28/5/2019.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X